Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Документи

Наказ МОН

Прийом до аспирантури у 2020 р.

Постанова Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 222 медицина третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 222 медицина третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти 2023 р.

Навчальний план

Навчальний план на 2023 р.

Положення про освітньо-наукову програму підготовки здобувачив третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

Положення про гаранта освітньої програми в ДУ «Національному інституті терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»

Концепція освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про моніторинг якості освіти

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії

Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів третього освітньо-наукового рівня

Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії Державної установи “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Положення про академічну мобільність

Перевірка наукових текстів в НІТ на плагіат

Полодження про порядок визнання в ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті

Полодження про вирішення конфліктних ситуацій в ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України"

Полодження про Вчену Раду ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України"

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465