Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Викладачі

Викладачі освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України"

 

Фадєєнко Галина Дмитрівна

Директор Державної установи "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України"

Керівник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

Член-коресподент Національної Академії Медичних Наук України 

Доктор медичних наук, професор 

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії

Викладач дисціпліни:

Сучасний скринінг, діагностика та лікування найбільш розповсюджених неінфекційних хвороб

      CV            ORCID        SCOPUS

 

Колеснікова Олена Вадимівна

Заступник директора з наукової роботи

Керівник відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболично-асоційованих захворювань

Доктор медичних наук, професор

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії, лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії, лікар-ендокринолог 

Викладач дисціпліни:

Етика і біоетика; Сучасні наукові дослідження з вік-асоційованих захворювань: Менеджмент і презентація наукових та освітніх проєктів

                                                      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

Гріднєв Олексій Євгенійович

Учений секретар Державної установи "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України"

Провідний науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

Доктор медичних наук

Старший науковий співробітник

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії

Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з проблематики гастроентерологічних захворювань

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

Висоцька Олена Володимирівна

Завідувачка кафедри радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Старший науковий співробітник за сумісництвом відділу науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою

Доктор технічних наук, професор кафедри біомедичної інженерії ВАК МОН України

Викладач дисціпліни:

Біостатистика

      CV            ORCID        SCOPUS

 

 

Гальчінська Валентина Юріївна

Завідувач лабораторії імуно-біохімічних та молекулярно-генетичних досліджень"

Старший науковий співробітник за спеціальністю "Біохімія"

Кандидат біологічних наук

Викладач дисціпліни:

Належна лабораторна практика (Good Laboratory Practice) і основи доказової медицини

      CV            ORCID        SCOPUS

 

 

 

Запровальна Ольга Євгеніївна

Провідний науковий співробітник відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболично-асоційованих захворювань

Старший науковий співробітник

Доктор медичних наук

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії

Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з вік-асоційованих захворювань

      CV            ORCID        SCOPUS

 

 

 

Кірієнко Олександр Миколайович

Старший науковий співробітник відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах

Кандидат медичних наук

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Нефрологія

Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з проблематики захворювань нирок

      CV            ORCID        SCOPUS

 

 

 

Коваль Сергій Миколайович

Завідувач відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

Доктор медичних наук, професор

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії за фахом "Кардіологія" 

Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з проблематики кардіології

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

 

 

Копиця Микола Павлович

Завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів

Доктор медичних наук, професор

Заслужений лікар України

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії

Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з проблематики гострого коронарного миндрому

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

 

Кушнір Інна Ернестівна

Старший науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

Старший науковий співробітник

Кандидат медичних наук

Лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії, лікар-терапевт

Викладач дисціпліни:

Сучасний скринінг, діагностика та лікування найбільш розповсюджених неінфекційних хвороб

      CV            ORCID        SCOPUS

 

 

 

Несен Андрій Олексійович

Завідувач відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах

Старший науковий співробітник

Доктор медичних наук

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії за фахом "Терапія" та "Нефрологія"

Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з проблематики захворювань нирок

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

Нікіфорова Яна Василівна

Старший науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

Кандидат медичних наук

Лікар-гастроентеролог першої кваліфікаційної категорії, лікар-терапевт першої кваліфікаційної категорії

Викладач дисціпліни:

Сучасний скринінг, діагностика та лікування найбільш розповсюджених неінфекційних хвороб

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

Петюніна Ольга Вячеславівна

Провідний науковий співробітник відділу профілактики та лікування невідкладних станів

Доктор медичних наук

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії

Викладач дисціпліни:

Належна клінічна практика (Good Clinical Practice) і основи доказової медицини

      CV            ORCID        SCOPUS

 

 

 

Пивовар Сергій Миколайович

Провідний науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань 

Доктор медичних наук

Кардіолог вищої кваліфікаційної категорії, ендокринолог першої кваліфікаційної категорії

Викладач дисціпліни:

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

 

Родіонова Юлія Валеріївна

Науковий співробітник відділу профілактики та лікування невідкладних станів 

Кандидат медичних наук

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-кардіолог

Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з проблематики гострого коронарного синдрому

      CV            ORCID        SCOPUS

 

 

 

Рудик Юрій Степанович

Завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

Доктор медичних наук, професор

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії

 Викладач дисціпліни:

Інноваційна педагогіка

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

 

Самохіна Любов Михайлівна

Провідний науковий співробітник лабораторії імунобіохімічних та молекулярно-генетичних досліджень

Старший науковий співробітник

Кандидат біологічних наук

Спеціаліст з клінічної біохімії

 Викладач дисціпліни:

Інтелектуальна власність, авторське право, академічна доброчесність

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

 

 

 

Серік Сергій Андрійович

Завідувач відділу ішемічної хвороби серця, метаболічних і кардіопульмональних порушень

Доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії

 Викладач дисціпліни:

Сучасні наукові дослідження з проблематики кардіології; Сучасні медичні та біомедичні технології; Методологія наукових досліджень в медицині

      CV            ORCID        SCOPUS     Участь у наукових заходах

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465