Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Відділ профілактики та лікування невідкладних станів

Керівник – доктор медичних наук Копиця Микола Павлович Керівник – доктор медичних наук Копиця Микола Павлович

Відділ гострого інфаркту міокарда був заснований в 1991 році на базі відділення реанімації та інтенсивної терапії Інституту терапії за ініціативою директора Інституту академіка Л.Т. Малої, яка була його першим завідувачем. З 2005 р. відділом завідує доктор медичних наук Копиця М.П.

 

Завдання та функції відділу

Завдання:

- фундаментальне дослідження патогенетичних механізмів гострого коронарного синдрому;

- визначення ролі сучасних біомаркерів в діагностиці, стратифікації ризику та виборі тактики лікування гострого коронарного синдрому;

 

До операції До операції

- розробка багатофакторної моделі оцінки ризику гострого коронарного сидрому з використанням клінічних, електрофізіологічних та біохімічних показників;

- розробка та широке впровадження в систему практичної охорони здоров'я фармако-інвазивної стратегії лікування гострого інфаркту міокарда;

-визначення високочутливих електрофізіологічних маркерів виникнення раптової серцевої смерті;

 

Після операції Після операції

- розробка персоніфікованих терапевтичних схем запобігання аритмічних ускладнень гострого коронарного синдрому;

- створення багатофакторної моделі для визначення хворих, яким необхідна імплантація кардіовертера-дефібрилятора з метою попередження життєво небезпечних аритмій.

-організація проведення наукових досліджень згідно визначеної тематики;

 

Співробітники реанімації Співробітники реанімації

- проведення ретельного аналізу одержаних результатів дослідження;

- публікація результатів науково-дослідної роботи у фахових виданнях;

- представлення матеріалів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, симпозіумах та конгресах;

- оформлення патентів по результатам проведених досліджень;

- впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я;

- проведення лікувальної роботи у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, а також консультативної роботи в поліклініці інституту.

 

Співробітники реанімації Співробітники реанімації

- участь співробітників відділу у проведенні санітарно-освітньої роботи з питань профілактики гострого інфаркту міокарда та раптової серцевої смерті.

Вивчення електрофізіологічних, біохімічних та генетичних маркерів раптової серцевої смерті та визначення персоніфікованих способів її профілактики; вивчення патогенетичних механізмів і розробка нових підходів до оптимізації терапії хворих на гострий коронарний синдром шляхом попередження та зменшення міокардіального ушкодження, покращення клінічного перебігу захворювання та профілактики його ускладнень.

- Визначені патогенетичні предиктори ушкодження міокарда, що приводять до прогресуючої серцевої недостатності, шлуночкових порушень ритму, раптової кардіальної смерті, розроблені прогностичні критерії цих ушкоджень та методи медикаментозної корекції.- Проведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове наукове обґрунтування ролі запальних маркерів у патогенезі гострого коронарного синдрому. Встановлений взаємозв’язок показників некрозу, запалення і коагуляції, що є основними механізмами гострого коронарного синдрому. - Доведено, що Б-тип натрійуретичного пептиду є раннім маркером діагностики серцевої недостатності у хворих на інфаркт міокарда. Клінічна база відділу – відділення реанімації та інтенсивної терапії (завідуючий кандидат медичних наук Аболмасов О.М.) – має сучасне обладнання, а саме: системи моніторного спостереження за хворими, дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легенів, електрокардіографи, контрапульсатор, апарат для ультразвукової діагностики, стрес система з електрокардіографом «Кардіолаб СЕ», апарати Холтерівського моніторингу ЕКГ з визначенням турбулентності серцевого ритму, реографічний комплекс з можливістю оцінки ендотеліальної функції, система для дистанційного прийому ЕКГ, лабораторію.

 

Проведення операції Проведення операції

З 1993р. під егідою Європейського товариства кардіологів проводились такі дослідження, як EMIP-FR, BIRD, ZOF-07, HERO-2, EXTRACT-TIMI, EPHESUS, ATLAS, ASCEND, ROCKET, IMROVE, ENGAGE та інші. Як результат наукової діяльності відділу опубліковані 4 монографії, 295 наукових статей, отримано 14 патентів України. У відділі захищені 3 докторські та 16 кандидатських дисертацій.

 

Співробітники відділу:

Копиця Микола Павлович

Петюніна Ольга Вячеславівна

Вишневська Ірина Русланівна

Титаренко Наталія Володимирівна

Родіонова Юлія Валеріївна

Кутя Інна Миколаївна

Кобець Алла Володимирівна

Гільова Ярослава Вікторівна

Стороженко Тетяна Євгенівна

Більченко Антон Олександрович

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465