Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

15 листопада 2023 року в on-line режимі відбувся науковий семінар «Неінфекційні захворювання в умовах сучасних викликів: від теорії до практики»

          15 листопада 2023 року в on-line  режимі  відбувся  науковий семінар   «Неінфекційні захворювання в умовах

сучасних викликів:від теорії до практики», організований ГО «Українська асоціація профілактичної медицини» та ДУ

«Національний інститут терапії імені  Л.Т. Малої НАМН України».

          В заході  прийняли  участь  лікарі  загальної  практики - сімейної   медицини,  гастроентерологи,   ендокринологи,

інтервенційні кардіологи,кардіологи, нефрологи, організатори охорони здоров’я, генетики, фізіотерапевти, ультразвукової

та функціональної діагностики, терапевти з різних регіонів України та зарубіжжя.

      Модераторами он-лайн семінару були віце-президент ГО «Українська асоціація

профілактичної медицини», заступник директора Інституту терапії з наукової роботи

доктор медичних наук, професор Олена Колеснікова та учений секретар інституту

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Олексій Гріднєв.

     Семінар   відкрила  Олена  Колеснікова. «В умовах стресу, на жаль,  прогресивно

посилюється  і  захворюваність,  і  смертність  від найбільш  поширених  НІЗ.  А  це

відбувається, перш за все, на тлі того, що  підвищується ймовірність  реалізації всім

нам дуже відомих поведінкових ФР, які є потужним тригером розвитку не тільки ССЗ, але й захворювань шлунково-кишко-

вого тракту, нирок, легень тощо. Ось про це ми сьогодні будемо говорити. Про те, як якомога раніше скринувати наших

хворих,  які  перебувають  в  умовах  військового  часу  і, на  жаль, не своєчасно  звертаються до  лікарів», - підкреслила

віце-президент УАПМ.

          У ході конференції було обговорено ціле  коло питань щодо ведення хворих  з  неінфекційними захворюваннями в

умовах  сьогодення. Першу   доповідь «Хронічний  стрес і  кишкова мікробіота»   представила    слухачам   директор  ДУ

«НІТ ім. Л.Т. Малої НАМН У», чл.-кор НАМНУ, доктор медичних наук, професор Галина Фадєєнко.

          З наступним виступом «Вік-асоційовані захворювання: чи маємо ми час їх відтермінувати?» ознайомила учасників

заходу Олена Колеснікова. Про роль кишкової проникності у виникненні та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби

печінки розповів Олексій Гріднєв.

          Про нові можливості антитромботичної терапії (за даними ESC 23) розказала Запровальна Ольга, доктор медичних

наук,  провідний  науковий  співробітник  відділу  вивчення   процесів  старіння   і профілактики  метаболично-асоційованих

захворювань. Про цікаві методи дослідження йшла мова в доповіді «Альтернативні маркери старіння з позиції стоматолога»

доктора медичних наук, провідного наукового співробітника відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболично-

асоційованих  захворювань  Ємельянової Наталії. Нові дані  у виступі «Неінвазивна  діагностика  ендогенної інтоксикації у

хворих на НАЖХП» представив кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи

та медичної інформації з бібліотекою Дмитро Ємельянов.

          Тему «Раціональне харчування хворих з гастроентерологічною патологією в  умовах  воєнного  часу»  підняла у своєму

повідомленні розкрила кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення

та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями Олена Курінна. Гастроентерологічну тематику продовжила кандидат

медичних   наук, старший   науковий   співробітник   відділу   вивчення   захворювань   органів травлення та  їх  коморбідності  з

неінфекційними захворюваннями Нікіфорова Яна у доповіді «Лікування   Нр-асоційованих   захворювань   згідно рекомендацій

Маастрихту-6».

          Наступні 4 доповіді були присвячені лікуванню захворювань нирок в умовах воєнного часу. Так про особливості лікування

хронічної ниркової недостатності (ХХН) під  час  воєнного стану  розповів  доктор  медичних наук,  завідувач відділу профілактики

та лікування хвороб нирок при коморбідних станах Андрій Несен. Продовжив розповідь про ХХН доктор медичних наук, провідний

науковий співробітник відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах Володимир Чернишов у доповіді

«Стрес-індукована дисліпідемія при  хронічній хворобі нирок  в  воєнний  час: механізми,  клінічні  наслідки,  особливості  корекції».

Про особливості перебігу та лікування діабетичної хвороби нирок у стресових умовах воєнного часу доповіла кандидат медичних

наук, старший науковий співробітник відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах Поліна Семенових.

І в останньому  повідомленні  «Вплив воєнного  конфлікту  на перебіг хронічних запальних  захворювань  нирок», яке  представив

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах

Олександр Кірієнко, мова йшла про пієлонефрит.

          Завершився он-лайн семінар підведенням підсумків роботи.

          Шановні колеги, усі зареєстровані учасники, які пройдуть тестування, отримають  сертифікати в електронному  вигляді на

особисту пошту.

        

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465