Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

19-22 вересня 2023 року в м. Київ відбувся XXIV НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

присвячений 60-річчю Всеукраїнської асоціації кардіологів України. Враховуючи воєнний стан,Конгрес проходив у змішаному форматі

(on-line та off-line). Одне із головних питань Конгресу – підхід  до  ведення пацієнтів із серцево-судинними хворобами в умовах стресу,

зумовленого воєнними діями.

     Програма  Конгресу  передбачала  спільні  засідання представників  вітчизняних  та  міжнародних  асоціацій,  пленарні  та  секційні

засідання.У роботі конгресу прийняли участь багато провідних спеціалістів і лікарів з України та колег з інших країн у форматі on-line.

     Активну участь в роботі Конгресу прийняли і науковці ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України».

     Заступник  директора  Інституту  терапії з наукової роботи, професор Олена Колеснікова прийняла   участь  у  Секційном  засіданні

«МУЛЬТИФАКТОРНА ПРОФІЛАКТИКА» з доповіддю «Кардіоваскулярний фенотип НАЖХП – інструмент стратифікації та терапевтичної

стратегії».

     Завідуючий  відділом  клінічної фармакології  та  фармакогенетики неінфекційних захворювань Інституту професор Юрій  Рудик  був

учасником  засідання Думка  експертів на тему «Бренд чи генерик?». Юрій  Степанович  розглянув  це   питання  з точки  зору клінічного

фармаколога. Також  він  прийняв участь  у Пленарному  засіданні   «СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ» зі спільною доповіддю  з   доктором

медичних наук Сергієм Пивоваром «Поліморфізм генів системи бета-адренорецепції і ризик розвитку синдрому низького трийодтироніну

в пацієнтів  із  хронічною серцевою  недостатністю»  та «Асоціації поліморфізмів  генів системи  β-адренорецепції  з  перебігом  серцевої

недостатності  у  хворих  на  ІХС, котрі  перенесли  COVID-19».  З  доповіддю   «Високий нормальний АТ: чи  треба  лікувати?» професор

Ю. Рудик прийняв участь у Пленарному засіданні, присвяченому питанням  артеріальної гіпертензії.

     На  Пленарному  засіданні  «ГОСТРИЙ   КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ  ТА ІНШІ  НЕВІДКЛАДНІ  СТАНИ»  представила   доповідь  Ольга

Петюніна у співавторстві з Миколою Копицею та Іриною Вишневською на тему  «Однонуклеотидний поліморфізм Val66Met гена мозкового

нейротрофічного фактора, стрес і тривога в прогнозуванні перебігу післяінфарктного періоду».

     Завідуючий відділом артеріальної гіпертонії  та профілактики її ускладнень Інституту професор  Сергій Коваль  був активним учасником

 Конгресу  у складі науково-організаційного оргкомітету конгресу,  модератором  Секційного засідання  «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА

МЕДИЦИНА», а також виступив з рядом доповідей: «Як оптимізувати антигіпертензивну терапію в реальній клінічній практиці», «Проблемні

питання  ефективного  лікування  резистентної  артеріальної  гіпертензії  у  хворих  на  ожиріння»,   «Артеріальна  гіпертензія  у  хворих,  які

перебували  в  зоні  бойових  дій:  особливості  перебігу  та  підходи до  лікування».  У співавторстві   з  науковими  співробітниками  відділу 

Л. Резнік, О. Мисниченко, М. Пенькова  представив результати наукової  роботи в доповіді «Можливості підвищення ефективності лікування

серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: обґрунтування і власний досвід».

     Завідувач  відділу  ішемічної  хвороби серця, метаболічних  і  кардіопульмональних порушень,  доктор  медичних  наук  Сергій  Серік  був

модератором   Пленарного   засідання   «СТАБІЛЬНА   ІШЕМІЧНА  ХВОРОБА   СЕРЦЯ»  та   представив   доповідь  «Некодуючі РНК  і  запально-

метаболічні порушення при поєднанні ІХС з цукровим діабетом 2-го типу», яка викликала велику зацікавленість та жваву дискусію.

     В рамках Конгресу у зв’язку з 60-річчям Всеукраїнської асоціації  кардіологів України співробітників інституту  професорів  Юрія Рудика та

Сергія Коваля нагороджено медаллю «Ювілейна відзнака».

Rudyk23.jpg
Petun23.jpg

Koval23.jpg
Serik23.jpg

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465