Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболично-асоційованих захворювань

Відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань Державної установи «Національний Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» був створений 24 січня 2019 року під керівництвом проф., д.мед.н. О.В. Колеснікової з метою розробки комплексного міждисциплінарного підходу до вік-асоційованих захворювань та методів їх профілактики для істотного продовження періоду здорового життя людини. 

Керівник відділу - доктор медичних наук, професор Колеснікова Олена Вадимівна

НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 • Створення концепції щодо впливу факторів передчасного старіння в формуванні різних фенотипів метаболічно-асоційованих захворювань і встановлення їх значущості в прогнозуванні перебігу та профілактиці.
 • Визначення генетичної детермінованості факторів ризику передчасного старіння в механізмах розвитку метаболічно-асоційованих захворювань. 
 • Вивчення впливу епігенетичних факторів, факторів навколишнього середовища, особливостей харчування та поведінкових патернів на епігенотип людини та швидкість вікових процесів. 
 • Розроблення комплексного міждисциплінарного підходу до вік-асоційованих захворювань та методів їх профілактики з практичним застосуванням наукових результатів для істотного продовження періоду здорового життя людини.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 • Розробка алгоритму визначення маркерів передчасного старіння в різних вікових групах в залежності від способу життя, соціального статусу, наявності в сімейному анамнезі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, надлишкової маси тіла (ожиріння) та їх епігенетичної модифікації.
 • Визначення впливу генетичних факторів, епігенетичного статусу та стану антиоксидантного захисту на фактори ризику та механізми розвитку метаболічно-асоційованих захворювань.
 • Оцінка епігенетичного віку та його прогностичного значення для розвитку метаболічно-асоційованих захворювань у осіб різних вікових груп. 
 • Вивчення особливостей перебігу, діагностики та лікування метаболічно-асоційованих захворювань у хворих різних вікових груп. Дослідження особливостей застосування лікарських препаратів у літніх пацієнтів.
 • Розробка нових методів дослідження для визначення ризику розвитку вік-залежних патологій, з урахуванням генетичного статусу, режимів харчування, фізичної активності і способу життя.
 • Розробка профілактичних програм для хворих різних вікових груп з метою створення оптимальних режимів харчування та фізичного навантаження для продовження терміну активного довголіття.
 • Розробка та впровадження персоналізованих алгоритмів первинної профілактики метаболічно-асоційованих захворювань залежно від віку з урахуванням молекулярно-генетичного аналізу. 
 • Створення реєстру пацієнтів різних вікових груп з ознаками метаболічно - асоційованих захворювань, в тому числі і для молекулярно-генетичних досліджень. 
 • Публікація результатів НДР у вигляді наукових праць, монографій, статей, підготовка методичних документів щодо проведення комплексної геріатричної оцінки з метою прогнозування ризику розвитку вік-асоційованих захворювань, розробки індивідуальних програм профілактики для покращення прогнозу літніх пацієнтів.
 • Дослідження вітчизняного і світового досвіду, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я щодо зниження ризику розвитку метаболічно-асоційованих захворювань у різних вікових групах. Кооперація наукового співробітництва з Європейськими та світовими товариствами, які займаються вивченням процесів старіння, діагностикою, профілактикою і лікуванням вік-асоційованих захворювань.

Співробітники відділу є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій з проблем кардіології, гастроентерології, профілактичної медицини, геронтології.

Співробітники відділу:

Колеснікова Олена Вадимівна

Запровальна Ольга Євгеніївна

Потапенко Анна Василівна

Лавренко Тетяна Анатоліївна

Радченко Анастасія Олегівна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465