Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії

Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, проведення наукових досліджень.

                       ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» отримав ліцензію (рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України, протокол №66/2 від 28 серпня 2017 року, наказ МОН України від 28 серпня 2017 року за №183) на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 22 Охорона здоров’я , 222 Медицина.

Договір між ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України та ХНМУ

 

Рецензія №1

Рецензія №2

Рецензія №3

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465