Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Аспірантура

Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, проведення наукових досліджень.

                       ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» отримав ліцензію (рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України, протокол №66/2 від 28 серпня 2017 року, наказ МОН України від 28 серпня 2017 року за №183) на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 22 Охорона здоров’я , 222 Медицина.

Правила прийому

Прийом до аспирантури у 2020 р.

 

                                              Шановні здобувачі ступеня доктора Філософії!

         На пропозицію Міністерства освіти і науки України видана Постанова Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 21.10.2020), яка діє до 30 червня 2021 року.

        Ця Постанова регулює питання проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ), встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, утворення спеціалізованих вчених рад закладів вищої освіти (наукових установ) та скасування їх рішень.

 

Текст Постанови на сайті Верховної Ради України

Перевірка наукових текстів в НІТ на плагіат

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465