Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Консультативна поліклініка

Завідувачка консультативною поліклінікою:

Котляренко Олена Георгіївна  тел. (057) 373-90-23

 

                                                         Лікарі консультативної поліклініки:

Лікарі-кардіологи:

Шевченко Андрій Олександрович

Молотягіна  Світлана Петрівна                    

Федотова Тетяна Анатоліївна        

Лікар-терапевт:            

Сальникова Світлана Вікторівна 

Лікарі-стоматологи:

Ємельянова Наталія Юріївна, доктор медичних наук     

Ємельянов Дмитро Вікторович, кандидат медичних наук

Лікарі-гастроентерологи:

Гріднєва Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук  

Василенко Олена Олексіївна                                                    

Лікар-невропатолог:   

Смолкін Марк Гершенович                     

Лікар-пульмонолог:

 Колеснікова  Олена Миколаївна, кандидат медичних наук            

Лікар-офтальмолог:  

Резнікова Ольга Іванівна                         

Лікар-ревматолог:     

Мєлікова Мехрі Юнісівна                         

Лікар-гінеколог:

Олексієнко Валентина Миколаївна

Лікар-ендоскопіст:        

Дубров Кирил Юрійович   

                   

 

Р е є с т р а т у р а

 Розташована на І поверсі консультативної поліклініки.

Режим роботи:   8.30-16.30

Телефон для довідок: (057) 373-90-50,

 (057)-373-90-23 зав. консультативною поліклінікою Котляренко Олена Георгіївна.

Попередній запис на прийом до спеціалістів консультативної поліклініки ведеться в реєстратурі інституту.

Для проведення  консультації хворий повинен:  пред’явити  паспорт, направлення на консультацію,  виписку з амбулаторної карти чи історії хвороби.

 

Завідувачка консультативною поліклінікою

Котляренко Олена Георгіївна  тел. (057) 373-90-23

П.І.Б. Котляренко Олена Георгіївна

Котляренко Олена Георгіївна  тел. (057) 373-90-23

Освіта: вища, закінчила Вінницький медичний інститут імені  Н.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа» у  1989 році.

Перелік медичних спеціальностей: терапія, організація і управління охороною здоров’я.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Терапія», вища зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».

Посада: завідувач консультативної поліклініки з 2004 року, лікар-терапевт

Клінічний стаж: 30 років

Післядипломна освіта: підвищення кваліфікації на базі ХМАПО зі спеціальності «Терапія», «Організація і управління охороною здоров’я», участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної, консультативної і профілактичної допомоги пацієнтам з терапевтичною, кардіологічною, гастроентерологічною, пульмонологічною, нефрологічною, а також поєднаною патологією у відповідності з основними напрямами діяльності інституту.

Нагороди: Почесні  грамоти  Президії Національної Академії медичних наук України та Харківської міської ради, Почесна грамота Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради.

 

                                          Лікарі консультативної поліклініки:

 

Лікар-кардіолог

Шевченко Андрій Олександрович                

П.І.Б. Шевченко Андрій Олександрович

Перелік медичних спеціальностей:внутрішні хвороби.

Кваліфікаційна категорія: сертифікат зі спеціальності «Кардіологія», друга «Терапія»

Посада: лікар- кардіолог

Післядипломна освіта: інтернатура за спеціальністю «Внутрішні хвороби»; цикли Т/У з терапії, ендокринології, кардіології; постійно бере участь у вебінарах та конференціях.

Основні напрями роботи: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, порушення ритму та провідності, кардіоміопатії різного генезу, вроджені вади серця, захворювання дихальної системи, системи травлення.

 

 

Лікар-кардіолог

Молотягіна  Світлана Петрівна        

П.І.Б. Молотягіна Світлана Петрівна

Освіта: вища, закінчила Харківський медичний інститут с відзнакою  за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1989 році.

Перелік медичних спеціальностей: кардіологія, терапія

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Кардіологія», вища зі спеціальності «Терапія».

Посада: лікар-кардіолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 34 років.

Післядипломна освіта: підвищує кваліфікацію на базі ННІПО ХНМУ зі спеціальності «Кардіологія», «Терапія», приймає участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: консультативна допомога хворим з ішемічною хворобою серця (стенокардія, постінфарктний кардіосклероз), серцевою недостатністю, порушеннями ритму та провідності, гіпертонічною хворобою, вродженими вадами серця та відбір тематичних хворих на госпіталізацію.

 

Лікар-кардіолог

Федотова Тетяна Анатоліївна       

П.І.Б.Федотова Тетяна Анатоліївна

Освіта: вища, Закінчила з відзнакою Донецький медичний інститут у 1980 році за спеціальністю «лікувальна справа».

Перелік медичних спеціальностей: терапія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Терапія».

Посада: лікар-кардіолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 43 роки.

Післядипломна освіта: курси удосконалення в закладах післядипломної освіти Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Донецька. Спеціалізація з кардіології, профпатології в ХМАПО, спеціалізація з організації охорони здоров’я в ЗМАПО.

Основні напрями роботи: консультативна допомога хворим в поліклініці з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, вродженими та набутими вадами серця, серцевою недостатністю, відбір тематичних хворих на госпіталізацію у відділення клініки інституту.

 

Лікар-невропатолог

Смолкін Марк Гершенович    

П.І.Б. Смолкін Марк Гершенович

Освіта: вища, закінчив з відзнакою  лікувальний факультет  Харківського медичного інституту у 1971 році.

Перелік медичних спеціальностей: неврологія.

Кваліфікаційна категорія:  вища зі спеціальності «Неврологія».

Посада: лікар-невропатолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 52 роки.

Післядипломна освіта: підвищення кваліфікації на базі ННІПО ХНМУ зі спеціальності  «Неврологія», участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

 Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги при судинних захворюваннях головного мозку різного ґенезу; неврологічних ускладненнях при кардіологічній, гастроентерологічній, нефрологічній патології.

 

Лікар-офтальмолог

Резнікова Ольга Іванівна            

 

П.І.Б. Резнікова Ольга Іванівна

Освіта: вища, закінчила Горьківський медичний інститут, спеціальність «Лікувальна справа» у 1980 році.

Перелік медичних спеціальностей: офтальмологія

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Офтальмологія»

Посада: лікар-офтальмолог консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 43 роки

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації  - т/у «Нейроофтальмологія», «Судинна патологія зору» та інші,  приймає участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: надання консультативної медичної допомоги  пацієнтам з патологією зору, нейроофтальмологічною патологією при гіпертонічній хворобі,  цукровому діабеті; раннє виявлення і профілактика прогресування глаукоми, діагностика і лікування  запальних, дистрофічних судинних захворювань очей та інше.

 

 Лікар-стоматолог

Доктор медичних наук Ємельянова Наталія Юріївна          

П.І.Б. Ємельянова Наталія Юріївна

Освіта: вища, закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія» у 2001  році.

Перелік медичних спеціальностей: стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія

Кваліфікаційна категорія:  вища зі спеціальності «Стоматологія», сертифікат зі спеціальності «Дитяча стоматологія», «Ортодонтія»

Наукова ступінь: доктор медичних наук.

Посада: лікар-стоматолог консультативної поліклініки.

Науковий стаж: 15 років

Клінічний стаж: 22 роки

Післядипломна освіта: підвищує кваліфікацію в закладах післядипломної освіти, УМСА,  приймає участь у Національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: невідкладна стоматологічна допомога хворим, які  лікуються в клініці інституту; консультативна допомога пацієнтам зі стоматологічними проявами захворювань внутрішніх органів; підбор методів індивідуальної профілактики та корекції патологічних проявів у пародонті та слизовій оболонці порожнини рота пацієнтам зі соматичними захворюваннями.

 Лікар-стоматолог

Кандидат медичних наук, Ємельянов Дмитро Вікторович


       

П.І.Б. Ємельянов Дмитро Вікторович

Освіта: вища, закінчив Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія» у 2001  році.

Перелік медичних спеціальностей: стоматологія, ортопедична стоматологія

Кваліфікаційна категорія:  вища зі спеціальності «Стоматологія»

Наукова ступінь: кандидат медичних наук.

Посада: лікар-стоматолог консультативної поліклініки.

Науковий стаж: 15 років

Клінічний стаж: 20 роки

Післядипломна освіта: підвищує кваліфікацію в закладах післядипломної освіти, приймає участь у Національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: Займається вивченням стоматологічних факторів ризику соматичної патології, лікуванням уражень слизової оболонки порожнини рота, спричинених застосуванням медикаментів з приводу соматичної патології. Веде стоматологічний консультативний та лікувальний прийом хворих терапевтичного профілю у клініці інституту.

 

Лікар-пульмонолог

Кандидат медичних наук, Колеснікова Олена Миколаївна

П.І.Б. Колеснікова Олена Миколаївна

Освіта: вища, закінчила Харківський національний медичний університет у 2001 р.

Перелік медичних спеціальностей: пульмонологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Пульмонологія».

Наукова ступінь: кандидат медичних наук

Посада: лікар-пульмонолог консультативної поліклініки.

Науковий стаж - 12 років .

Клінічний стаж - 23 роки.

Післядипломна освіта:  підвищує кваліфікацію в закладах післядипломної освіти, приймає участь у Національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: вивчення коморбідної патології - ХОЗЛ та ІХС, фенотипів ХОЗЛ, вивченням антиоксидантної активності у хворих на ХОЗЛ та ІХС. Проводить консультативний прийом пульмонологічних хворих у клініці інституту, районах Харківської області. Володіє методиками проведення спірометрії, у тому числі з пробою на оборотність бронхіальної обструкції, сомнографії.

Лікар-ревматолог

Мєлікова Мехрі Юнісівна,              

П.І.Б. Мєлікова  Мехрі Юнісівна

 Освіта: вища, Харківський національний медичний університет, факультет "Лікувальна справа".

Перелік медичних спеціальностей: лікар-ревматолог

Кваліфікаційна категорія:  сертифікат зі спеціальності «Ревматологія», друга  зі спеціальності «Терапія».

Посада: лікар-ревматолог консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 8 років

Післядипломна освіта: 2016-2018 рр. - Харківський медичний університет, інтернатура зі спеціальності "Внутрішні хвороби", сертифікат;

2020 р. - Харківська медична академія післядипломної освіти, курси спеціалізації з ревматології, сертифікат;

2020 р. - Курси з кінезотейпування, сертифікат;

2021 р. - Курси з капіляроскопії, клініка судинних інновацій, сертифікат;

2023 р. - Курси з УЗД плечевого та колінного суглоба.

Основні напрями роботи: Ведення пацієнтів переважно ревматологічного профілю, згідно діючим рекомендаціям EULAR, ACR, ESCEO та ін.

Широкий досвід використання іммунобіологічної терапії у пацієнтів з РА,  СЗСТ, АС, ПсА, васкулітами та ін.

Володіє методиками кінезіотейпування, проведення капіляроскопії нігтьового ложа, проведення сіалометрії, проведення проби Ширмера.

 
 

 

Лікар-терапевт

Сальникова Світлана Вікторівна   

П.І.Б. Сальникова Світлана Вікторівна

Освіта: вища, закінчила Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1982 році.

Перелік медичних спеціальностей: терапія, функціональна діагностика.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Терапія», сертифікат  «Функціональна діагностика».

Посада: лікар-терапевт консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 41 рік.

Післядипломна освіта: підвищує кваліфікацію в закладах післядипломної освіти зі спеціальності «Терапія», приймає участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з хронічними терапевтичними захворюваннями, в тому числі з коморбідною патологією.

  
 

Лікар-гастроентеролог

Кандидат медичних наук Гріднєва Світлана Вікторівна               

П.І.Б.  Гріднєва Світлана Вікторівна

Освіта: вища, закінчила Харківський державний медичний університет у  1997році, спеціальність «Лікувальна справа» .

Перелік медичних спеціальностей: гастроентерологія.

Кваліфікаційна категорія:  вища зі спеціальності «Гастроентерологія».

Посада: лікар-гастроентеролог консультативної поліклініки ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» з 2020 року.

Клінічний стаж: 27 років

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти, цикли тематичного удосконалення кожні 5 років.

Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної, консультативної і профілактичної допомоги пацієнтам з гастроентерологічною патологією у відповідності з основними напрямами діяльності інституту.

 

 

 

 Лікар-гастроентеролог

Василенко Олена Олексіївна                   

П.І.Б.  Василенко Олена Олексіївна

Перелік медичних спеціальностей: гастроентерологія.

Кваліфікаційна категорія:  перша зі спеціальності «Гастроентерологія».

Посада: лікар-гастроентеролог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 26 років.

Післядипломна освіта: інтернатура зі спеціальності «Терапія» 1999р., ПАЦ «Гастроентерологія» – 2009 р., курси підвищення кваліфікації, цикли тематичного удосконалення та підтвердження кваліфікації кожні 5 років.

Основні напрями роботи: проведення на сучасному рівні лікувально - діагностичної роботи щодо захворювань шлунково-кишкового тракту, відбір хворих для госпіталізації в спеціалізовані відділення міста, в клініку ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» згідно з тематикою інституту.

 

 

 

 

 

Лікар-ендоскопіст

Дубров Кирил Юрійович            

П.І.Б. Дубров Кирил Юрійович

Освіта: вища, закінчив Харківський Державний медичний університет, лікувальний факультет у 2005 році.

Перелік медичних спеціальностей: ендоскопія, терапія

Кваліфікаційна категорія:  друга зі спеціальності «Ендоскопія», сертифікат зі спеціальності «Терапія»

Посада: лікар-ендоскопіст консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 16 років.

Післядипломна освіта: 2007-2009р.р. - клінічна ординатура, підвищує кваліфікацію на базі ХМАПО, ХДМУ зі спеціальності «Ендоскопія», «Терапія», приймає участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями роботи: ендоскопічне дослідження при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465