Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Історія інституту

Історія Інституту терапії починається з 1980 року, коли був організований Республіканський кардіологічний диспансер, на базі якого у 1981 році було відкрито Філію Українського НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. У 1986 році за розпорядженням Ради Міністрів СРСР у зв’язку з великою соціальною значимістю терапії, як основної галузі медичної науки і практики, філія була реорганізована в Харківський науково-дослідний інститут терапії, а у 1992 року – в Український науково-дослідний інститут терапії, з2003 р. –Державна установа «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України». Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання діяльності Інституту, його наукові та практичні досягнення в галузі терапії, вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я, 25 квітня 2013 року указом президента України, було надано статусу Національного. З моменту створення Академії медичних наук (1993 р.), Інститут входить до системи НАМН України. Під час спільного засідання колегії МОЗ України та Президії НАМН України, яке відбулося 7 грудня 2012 р., прийнято рішення про створення 5 спільних наукових центрів МОЗ та НАМН України.Відповідно до Розпорядження НАМН № 2-р від 21 лютого 2013 року місцем розташування керівництва Північно-Східного спільного наукового центру МОЗ та НАМН України визначено ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків. Керівником у м. Харкові призначено академіка НАМН України Олександра Миколайовича Біловола. 

7Академік Л.Т. Мала

 

З моменту створення по квітень 2003 рр. Інститут очолювала академік НАН і НАМН України, Герой Соціалістичної праці, Герой України -Малая Любовь Трохимівна. Академік Л.Т. Мала — засновник потужної сучасної школи терапевтів і кардіологів, автор понад 700 наукових праць, 32 монографій. Наукові розробки Л.Т. Малої захищені 25 охоронними документами, 5 авторськими свідоцт вами, 20 патентами України та інших країн. Наукові та людські заслуги Л.Т. Малої знайшли загальнодержавне визнання: член-кореспондент АМН СРСР (1967); заслужений діяч науки і техніки України (1968); дійсний член АМН СРСР (1974); дійсний член РАМН (1991); дійсний член НАН України (1992); ініціатор заснування АМН України та їїдійсний член (1993). Л.Т. Мала була удостоєна орденів Трудового Червоного Прапора (1960), Богдана Хмельницького III ступеня (1995), Ярослава Мудрого V ступеня (1998), Золотої медалі Польської академії медичних наук (1999); звання Героя Соціалістичної Праці і Золотої медалі «Серп і Молот» (1979); Героя України з врученням «Ордена Держави» (1999), орденів «Золота Зірка» (2003) і «Вітчизняної війни ІІ ступеня» (1985), 14 медалей. За цикл фундаментальних праць із кардіології Л.Т. Мала була посмертно удостоєна Державної премії України (2003).

 

Професор О.Я.БабакПрофесор О.Я.Бабак


З 2003 по 2012 рр. Інститут терапії очолював учень академіка Л.Т. Малої - Бабак Олег Якович – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова республіканської проблемної комісії «Терапія», Президент українського відділення Всесвітнього Товариства гастроентерологів (UEGW), Віце-президент асоціації гастроентерологів України, член правління Президії Українського товариства терапевтів, Голова Харківського наукового товариства терапевтів. Основний напрямок наукової діяльності - вивчення патогенетичних механізмів захворювань органів травлення. Бабак О.Я. є науковим редактором професійних науково-практичних видань «Український терапевтичний журнал» та «Сучасна гастроентерологія», членом редколегії понад 10 медичних журналів.

З грудня 2003 року по 2021 рік Олег Якович очолював Кафедру госпітальної терапії та клінічної фармакології ХНМУ, з 2013 року  має назву Кафедра внутрішньої медицини №1 ХНМУ.

 

8Професор Г.Д. Фадєєнко

З квітня 2013 року Інститут очолила член-коресподент НАМН України, доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна -

відомий терапевт і гастроентеролог, учениця і послідовник терапевтичної школи Героя України академіка Любові Трохимівни Малої.

Голова Харківського медичного товариства гастроентерологів, член Президії правління асоціації гастроентерологів та асоціації терапевтів України, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів, член РПК «Терапія», головнийредактор професійних науково-практичних видань «Український терапевтичний журнал» та «Сучасна гастроентерологія».

За ініціативи Г.Д.Фадєєнко започатковані і діють виїзні засідання терапевтичної школи академіка Л.Т.Малої, які проводяться кілька разів на рік в  різних містах України і збирають учасників з різних

регіонів країни.

Г.Д.Фадєєнко – засновник і голова громадської організації «Асоціація профілактичної медицини».

Сьогодні Інститут терапії є науково-дослідним і клініко-діагностичним центром, що з честю носить ім’я його засновника і першого директора академіка НАН і НАМН України, РАМН Любові Трохимівни Малої. Це одна з провідних установ у системі Академії медичних наук і Міністерства охорони здоров’я України, де займаються фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями в галузі терапії, розробкою методів оптимальної фармакотерапії основних захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, нирок, епідеміологією хронічних неінфекційних захворювань і оптимізацією їхньої багатофакторної профілактики. 

4Засідання вченої ради (1983р.)

9Мала Л.Т. зі співробітниками інституту (1986 р.)

10Зимовий сад інституту (1982р.)

5Зимовий сад інституту (2013р.)

1Колектив інституту (1996 р.)

2Мала Л.Т. з пацієнтом у зимовому саду.

6Мала Л.Т. та Васильєв Ю.М. у відділенні реанімації

Колектив інституту (2007 р.)Колектив інституту (2007 р.)

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465