Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Міжнародне співробітництво

25 квітня 2013 року було підписано угоду між ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» та Республіканським спеціалізованим науково-практич­ним медичним центром терапії та медичної реабілітації Міністерства охорони здоров’я Республіки Узбекистан.

Договір передбачає обмін опитом науково-дослідної діяль­ності, обмін сучасною методичною та науково-практичною інформацією, проведення сумісних наукових конференцій, підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації, обмін вченими для освоєння новітніх методів по діагностиці, лікуванню та профілактики захво­рювань, а також заключення окремих договорів для виконання сумісних наукових досліджень. В рамках цієї угоди проводився активний обмін опитом науково-дослідної діяльності, було здійснено сумісні публікації результатів науково-дослідної діяльності, обмін сучасною методичною та науково-практичною інформацією на конференціях, що проводились в Узбекистані та проведення наукових конференцій на базі ДУ «Націо­нальний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» з участю (дистанційною) науковців Республіканського спеціалізованого науково-практичного медичного центра терапії та медичної реабілітації Міністерства охорони здоров’я Республіки Узбекистан.

05 грудня 2014 року між ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» та Медичним факультетом Університету ім. Яна Коменського м. Братислава, Словаччина було заключено угоду про наукове співробітництво. Договір передбачає взаємний обмін студентами та науковими співробітниками для освоєння новітніх ме­тодів, обмін інформацією в області дидактичних програм, науково-дослідної діяль­ності, підготовку публікацій наукових досягнень та їх впровадження.

У 2015 році Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» приймала участь в організації 3-ї міжнародної наукової конферен­ції «Мodern problems ofmanagement: economics, education, health care and pharmacy», яка відбулась 19-21 листопада 2015 у м. Ополе, Польща (копія Програми конфе­ренції додається). До складу організаційного комітету конференції входили дирек­тор Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» проф., д.мед.н. Г.Д.Фадєєнко та заступник директора з наукової роботи д.мед.н. О.В.Колеснікова.

Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» є зареєстрованим членом програми «Горизонт 2020» (Participant Identification Code (PIC) – 924514567). Робота проводиться у рамках наступних тем:

  • SC1-HCO-03-2017:Implementing the Strategic Research Agenda on Per­sonalised Medicine
  • SC1-HCO-07-2017:Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)
  • SC1-PM-21-2016: Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practice in Europe and low- and middle-income countries

У межах виконання програми розроблено заявку «The determination of the health index in the population for the prevention of non-communicable diseases».

Проводиться постійний активний пошук партнерів з метою створення консорціуму для участі в проекті «Горизонт 2020» з використанням пошукової системи на сайтах: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/homehttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html.

Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» постійно організує науково-практичні конференції з міжнародною участю в межах України. Наукові співробітники установи постійно приймають участь з доповідями у міжнародних конгресах. Для представлення науково-дослідної роботи інституту у 2015 році 15 доповідей на міжнародних конференціях та конгресах.

На теперішний час 11 співробітників інститут є дійсними членами міжнародних наукових медичних організацій та товариств:

  • проф. С.М.Коваль є членом Робочої Групи Міжнародної асоціації гіпертологів по проблемі «Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет»;
  • проф. В.І.Волков, д.мед.н. Ю.С.Рудик, проф. С.М.Коваль, д.мед.н. М.П.Копиця є членами Європейського товариства кардіологів;
  • проф. В.І.Волков та проф. С.М.Коваль, є членами товариства по вивченню атеросклерозу;
  • д.мед.н. Колеснікова О.В. є дійсним членом Європейського товариства по вивченню печінки та членом Європейської Асоціації for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation.
  • проф. Фадєєнко Г.Д., к.мед.н. Кушнір І.Е., к.мед.н. Чернова В.М, к.мед.н. Соломєнцева Т.А. є дійсними членами Російської Асоціації гастроентерологів і гепатологів
  • наукові співробітники Удовиченко М.М. та Болотських А.В. є членами Європейської Асоціації for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465