Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Кліника ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

Керівник клініки – головний лікар, Заслужений лікар України, кандидат медичних наук – Тверетінов Олександр Борисович.

 

Клініка Інституту є науково-практичним структурним підрозділом, де  здійснюються наукові дослідження, розробляються і впроваджуються нові методи діагностики, лікування, профілактики захворювань внутрішніх органів та надається висококваліфікована спеціалізована медична допомога профільним хворим.

Клініка Інституту має:

 • вищу акредитаційну категорію (сертифікат Міністерства охорони здоров’я України серія МЗ № 014726 від 23 січня 2020 року, строк дії сертифікату з 03 січня 2020 року по 02 січня 2023 року) (на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться Постанова від 13 травня 2022 р. № 592 зміни до постанови КМУ від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я»., Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Наказ від 22 грудня 2022 року № 309);
 • ліцензію  міністерства охорони здоров'я України на медичну практику (серія АЕ №197294 від  06.06.2013 р., безстроково).  Наказ МОЗ України від 01.06.2017 р. № 592 на додаткові спеціальності;
 • ліцензію на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) , прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», строк дії ліцензії з 17.12. 2020 до 17.12.2025 року (Ліцензійний реєстр від 23.12.2020року);
 • сертифікат на систему управління якістю (№ UA 80072.04528465.1-2021, дійсний до 28 листопада 2024 року);
 • ліцензію Державного комітету ядерного регулювання України на право діяльності по використанню джерел іонізуючого випромінювання (серія  ОВ № 070083 дійсна до 27.05.2024 р.);
 • свідоцтва про відповідність вимірювань системи ДСТУ ISO 10012:2005 патолого-анатомічного відділення,  клініко-діагностичної лабораторії, відділення функціональної та ультразвукової діагностики.

У склад клініки входять клінічні підрозділи, розраховані на 180 ліжок: відділення реанімації та інтенсивної терапії, ішемічної хвороби серця, гастроентерології та терапії, відділення гіпертензій та захворювань нирок, клініко-діагностичне терапевтичне та реабілітаційне відділення, консультативна поліклініка, фізіотерапевтичне відділення, яке має кабінети світлолікування, електролікування, магнітотерапії, лікувальної фізкультури і масажу.

 Консультативна поліклініка розрахована на 350 відвідувань у день. У консультативній поліклініці щорічно консультується понад 50 тисяч мешканців різних областей України, з них більше, ніж 5тисяч хворих проходять курс стаціонарного обстеження, лікування та реабілітації.

В структуру клініки входять діагностичні підрозділи: відділення функціональної та ультразвукової діагностики, рентгенологічне відділення, кабінет комп’ютерної томографії, кабінет ендоскопії, зондовий кабінет;

підрозділи лабораторно-експериментальних досліджень: патолого-анатомічне відділення, клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом;  організаційні підрозділи: організаційно-методичний інформаційно-аналітичний відділ, метрологічна служба, відділ медичної статистики, архів.

Підрозділи загально-медичного забезпечення: приймальне відділення, центральне стерилізаційне відділення та загально-лікарняний персонал, провізор клінічний, лікар-епідеміолог, головна медична сестра, сестра медична з дієтичного харчування, фармацевт.

         Клініка є базою для проведення наукових досліджень інституту, а також базою для підготовки аспірантів, клінічних ординаторів, інтернів згідно з профілем інституту.

Клініка здійснює всі види лікувально-діагностичної, консультативної та профілактичної допомоги населенню України у відповідності з основними напрямками діяльності і планом науково-дослідних робіт інституту.

Клініка надає високоспеціалізовану медичну допомогу особам, які направлені до Інституту для вирішення експертних питань з встановленням діагнозу та лікування пацієнтів, які відносяться до груп спостереження, а також військовослужбовцям, по направленню з Військово шпиталю, внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Діяльність клініки регламентується законами України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, статутом інституту, наказами і розпорядженнями директора інституту, рішеннями Вченої ради.

На базі клініки здійснюється розробка, апробація та впровадження інструктивних, методичних, інформативних матеріалів у відповідності до загальних направлень діяльності інституту.

В клініці створюється та ведеться реєстр (реєстри) відповідних контингентів хворих, які лікуються.

Клініка надає організаційно-методичну допомогу лікувальним закладам територіального, обласного та національного рівня з питань лікування пацієнтів терапевтичного профілю.

 Показання для направлення пацієнтів на консультацію в ДУ «Національний інститут терапії імені  Л.Т. Малої НАМН України»:

 • Захворювання внутрішніх органів - серцево-судинної системи, органів травлення, органів дихання, нирок, сполученої тканини, травлення та печінки та наявність коморбідної патології внутрішніх органів;
 • Неможливість встановлення діагнозу захворювання внутрішніх органів у ЗОЗ за місцем проживання;
 • Для проведення лікувально-діагностичних заходів, які не можуть бути виконані у ЗОЗ за місцем проживання;
 • Пацієнти з високим ризиком розвитку серцево-судинної патології;
 • Наявність коморбідної патології внутрішніх органів.

    Протипоказання для направлення до клініки ДУ  «Національний  

                 інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

 • інфекційні захворювання;
 • гострі стани, які вимагають невідкладної спеціалізованої допомоги в умовах хірургічного стаціонару;
 • туберкульоз в активній стадії;
 • онкологічні захворювання в термінальній стадії;
 • психічні захворювання;
 • захворювання крові;
 • цукровий діабет у стадії декомпенсації;
 • серцева недостатність ІІІ ст.;
 • дихальна недостатність ІІІ ст.;
 • гостра ниркова недостатність;
 • хронічна ниркова недостатність у термінальній стадії;
 • хворі, які потребують стороннього догляду.

    Перелік документів, для всіх категорій хворих, які направляються на консультацію:

 • направлення на консультацію.
 • паспорт, що підтверджує громадянство України.
 • виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф. 027/о з відображенням діагнозу (попереднього діагнозу), результатів проведеного лікування та обстеження (копії).

      Госпіталізація планових хворих у відділення клініки інституту

  відповідного профілю та згідно наукових розробок інституту.

Для госпіталізації планових хворих, які потребують динамічного спостереження з метою встановлення достовірного діагнозу та проведення  диференційованого підбору терапії з урахуванням фармако-генетичного профілю хворих в умовах стаціонару щодня працює відбіркова  комісія. Госпіталізація здійснюється після огляду хворих, проведення необхідного обстеження в консультативній поліклініці та при наявності показань для стаціонарного лікування.

Перелік можливих обстежень для хворих, які направляються до ДУ «Національний інститут терапії імені  Л.Т. Малої НАМН України» визначається стандартами та уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України відповідно до Міжнародної класифікації хвороб.

При госпіталізації перевага надається хворим, які відповідають науковій тематиці установи, а саме:

 • артеріальна гіпертензія у хворих на метаболічний синдром, ожиріння, цукровий діабет 2 типу, а також в поєднанні з гіперурікемією;
 • симптоматичні артеріальні гіпертензії;
 • серцева недостатність у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу;
 • хронічний пієлонефрит, хронічний гломерулонефрит в поєднанні з серцево-судинними захворюваннями;
 • ураження підшлункової залози та печінки при метаболічному синдромі, артеріальній гіпертензії, ожирінні та цукровому діабеті 2-го типу;
 • токсичні медикаментозні ураження печінки;
 • стравохідні та позастравохідні прояви гастроезофагальної рефлексної хвороби;
 • ішемічна хвороба серця у жінок в період менопаузи;
 • ішемічна хвороба серця у хворих з цукровим діабетом 2-го типу;
 • хронічні неінфекційні захворювання бронхо-пульмональної системи у поєднанні з серцево-судиною патологією, в тому числі з наявністю обструктивного апное сну;
 • захворювання серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту і печінки у вагітних;
 • ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аорто-коронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

Розроблені власні підходи до ранньої діагностики захворювань внутрішніх органів:

 • визначення генотипів та їх поліморфізму рецепторів до адипонектину та інших гормонів адипоцитарного походження при жировій хворобі печінки;
 • визначення поліморфізму генів при гіпертонічній хворобі та диференційованого лікування з урахуванням фармако-генетичного профілю хворих;
 • вивчення поліморфізму генів при ішемічній хворобі серця для підбору антитромбоцитарної терапії і виявлення генетичної резистентності до антиагрегантів;
 • вивчення особливостей перебігу серцевої недостатності.

 

У клініці Інституту працюють висококваліфіковані лікарі, більшість з яких мають науковий ступінь та вищу кваліфікаційну  категорію.

У консультативній поліклініці ведуть прийом лікарі-консультанти: професори, доктори та кандидати медичних наук, лікарі першої та вищої категорії з 11 спеціальностей, у тому числі: з терапії, кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, неврології, ендокринології, отоларингології, стоматології, офтальмології. В консультативній поліклініці хворим проводяться всі необхідні методи обстеження: електрокардіографія, Холтерівське  моніторування електрокардіограм, добове моніторування артеріального тиску, навантажувальні проби – велоергометрiя і тредміл, рентгенологічні, ультразвукові обстеження, ендоскопія, колоноскопія, денситометрія, комп’ютерна томографія, спірометрія та інші.

Всі обстеження в умовах консультативної поліклініки інституту  проводяться згідно стандартів та уніфікованих клінічних протоколів, затверджених  МОЗ України відповідно до Міжнародної класифікації хвороб.

 Усі дослідження проводяться на сучасному високоінформативному обладнанні, а саме: системі томографічної комп’ютерної HI Speed CT/e Dual (Китай) з лазерною системою візуалізації DRYVIEM 5700 Kodac, відеогастроскопі Olympus GІF V70, відеогастроскопі EG – 290Kp,  відео-ендоскопічній системі V-70  (Японія), відеоколоноскопі ЕС-380LKp (Японія), рентген-діагностичному апараті Siemens Iconos 100 (Німеччина), ендоскопічній відеосистемі Fujinon (Японія),  ультразвуковій скануючій системі  SONEUS P7, ультразвуковій діагностичній системі з допплером LOGIQ 5, (США), апараті ультразвуковому TOSHIBA APLIO 500, системі холтерівського моніторингу Dia Card (Україна), електрокардіографі 6-канальному зі спіроприставкою BTL-08MD6 (Чехія), ультразвуковій діагностичній системі Vivid-3 (США), системі добового моніторування ЕКГ Philips (Нідерланди), сканері цифровому ультразвуковому з кольоровим допплером Ultima PA, (Україна), комплексі діагностичному автоматичному Кардіо+ з велоергометром Kettler X1(Україна), приладі ультразвуковому діагностичному DC-N 3.

Лабораторії Інституту обладнані найсучаснішими приладами –  аналізатором біохімічним автоматичним “HumaStar 200” (Німеччина), біохімічним аналізатором  HUMAIAYZER 2000 (Німеччина),  аналізатором біохімічним напівавтоматичним ВТS-350 (Іспанія), аналізатором електролітів «SINO-005» (КНР), фотометром «SLIM» (виробник фірма «SEAC- RADIM» - Італія), імуноферментним аналізатором «Humareader» (Німеччина), аналізатором рівня альбуміну у сечі «Hemo Cue Albumin 201» (Швеція) та гематологічним аналізатором Mythic18 (Швейцарія). 

Також лабораторії  оснащені гемокоагулометрами  «Humaclot Junior» (фірми Human, Німеччина),  мікроскопом прямим бінокулярним NIKON EKLIPSE E100 (Японія), мікроскопами  лабораторними СЕРІЇ: МС-50 фірми MICROS (Австрія), біологічним мікроскопом XSP-128 М Chіna, тринокулярним мікроскопом з цифровою відеосистемою (Micros) та програмним забезпеченням для вивчення морфології клітин,  комп’ютерами FIATRON f 700p та LG, дозаторами «Biohit», «Ленпипет», «Гранум».

З часу відкриття інституту працює відділення реанімації та інтенсивної терапії. Спеціалізація відділення: лікування хворих з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцевою астмою, набряком легенів, ТЕЛА), декомпенсацією ХСН, небезпечними для життя порушеннями ритму серця, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами ХНН, декомпенсованим цирозом печінки та іншими.

Відділення забезпечує цілодобове чергування бригади лікарів і медичного персоналу, багато хто з яких має ступінь кандидата медичних наук, вищу кваліфікаційну категорію по анестезіології і реаніматології, кардіології, що гарантує надійний контроль за станом здоров’я пацієнта, висококваліфіковану спеціалізовану допомогу при невідкладних станах.

Вiддiлення оснащене сучасними приладами, за допомогою яких здійснюється контроль за хворими, а саме: апаратами штучної вентиляції легень «DRAGEN», та  ICU VENTILATOR CWH-3010, концентраторами кисню для медичного використання OLD-10, апаратоми  для інвазивної  та неінвазивної вентиляції легенів Ventilogic LS, та VENTImotion 2, концентраторами кисню для медичного використання М50, електрокадіостимулятором ендокардіальної стимуляції зовнішній «ЕКС-СЕТАЛ-1В», дефібрилятором - монітором Nіchon Kohdenта та дефибрилятором ДКІ-Н-15ст., моніторами пацієнта -  uMEC 10, uMEC 12 та Dash 3000, системой автоматичного аерозольного розпилення рідини з туманоутворюючим ефектом SILVERGATE LSTE , компресорною установкою  СБ4\С -24 OLD15, висушувачами повітря DRY6, генераторами холодного туману LONGRAY повітряними насосами OLD15(ТА-15), інфузійним насосом SN-1500, електрокардіографом 600 G (Heaco), апаратом ультразвуковим Toshiba Aplio 500 з трьома датчиками (конвексний, лінійний, кардіологічний );  автоматичною центральною станцією подачі кисню та вакууму Bohrer, дефибрилятором ДКІ-Н-15ст., апаратом для плазмаферезу “Гемофенікс”, реанімаційною валізою ULM CASE III та  також наборами для визначення тропоніну, МВ-КФК, мозкового натрійуретичного пептиду.

  

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465