portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Government Institution “L.T.Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
(GI "L.T.Mala NIT NAMSU")

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Scientific and organizational work and medical information library

З часу відкриття Інституту в структурі наукових підрозділів функціонує організаційно-методичний відділ, який в 1992 р. було переіменовано у відділ координації терапевтичної служби України, а з січня 2005 року – у відділ науково-організаційної роботи.

Відділ науково-медичної інформації з бібліотекою був створений у 1981 р. З 2005 р. до 2013 р. відділ очолювала кандидат мед. наук Белозьорова С.В.

 

Відділ науково-організаційної роботи та відділ науково-медичної інформації з бібліотекою з 2010 р. до 2013 р. очолювала кандидат медичних наук, доцент Богун Лариса В’ячеславівна.

Основні наукові напрямки – розробка нових методологічних підходів до профілактики хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів; забезпечення ефективного інформаційного супроводження наукових досліджень інституту з використанням сучасних інформаційних технологій; науково-медичних і патентних ресурсів; інформаційна підтримка при використанні засобів наукової комунікації у медичній практиці; організація обороноспроможних рішень та оформлення заявок на одержання патентів України або свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір; комп'ютерні програми; сприяння реалізації інноваційної стратегії в установі; інформаційне забезпечення та організаційна підтримка проведення науково-практичних конференцій інституту.

Завдання та функції відділу

  • забезпечення науково-інформаційної та інтелектуальної діяльності ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України";
  • формування науково-інформаційних ресурсів та організація їх ефективного використання в процесі патентно-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт установи;
  • здійснення роботи щодо опанування новими науково-інформаційними технологіями та підвищення науково-інформаційної компетентності спеціалістів Інституту;
  • розробка заходів щодо активізації діяльності з питань інтелектуальної власності в установі;
  • забезпечення функціонування наукової бібліотеки та музею інституту.
  • забезпечення практичного застосування результатів науково-дослідних робіт, що виконуються в наукових підрозділах Інституту: впровадження та облік наукових пропозицій в роботу установ охорони здоров'я м. Харкова, Харківської області та інших областей України згідно Зведеного плану виконання науково-дослідних робіт Інституту в поточному році;
  • підготовка нововведень наукових підрозділів Інституту для формування Інформаційного бюлетеня НАМН України на наступний період;
  • планування, організація і здійснення виїзних науково-практичних конференцій в області України в рамках «Школи терапевтів імені Л.Т. Малої»;
  • планування, організація і проведення «Днів терапевта», спільних засідань наукових медичних товариств та інших наукових і організаційних заходах, що проводяться в Інституті;
  • участь у інформаційному забезпеченні сайту Інституту шляхом надання інформації про міжнародні та національні конференції та симпозіуми в галузі внутрішньої медицини, про конференції на базі Інституту; надання звітів про проведених на базі Інституту конференції, інформації про методичні розробки співробітників Інституту.

До перспективних напрямків роботи можна віднести проведення аналізу тенденцій публікацій в провідних міжнародних наукових журналах в галузі внутрішньої медицини, організації медичної допомоги хворим із коморбідною патологією, превентивної медицини.

Найважливіші результати:

- Сформована оригінальна інформаційна база стану захворюваності, розповсюдженості основних нозологічних форм та стану здоров'я населення різних регіонів України;

- Розроблена система інформаційного забезпечення медиків первинного контакту в вигляді статистико-інформаційних документів: «Картки обліку факторів ризику» і «Картки корекції факторів ризику»;

- Розроблено «Алгоритм моніторування факторів ризику та вибору стратегії профілактики серцево-судинних захворювань»;

- Розроблено алгоритм оптимального використання науково-медичних та патентних ресурсів мережі Інтернет для інформаційної підтримки НДР в медицині.

- За участю співробітників відділу створено web-сайт Інституту.

- Створена web-сторінка «Патентно-інформаційні ресурси Інтернет за проблемою артеріальної гіпертензії», яка надає науковцям та лікарям загальної практики інструмент для швидкого і зручного доступу до систематизованих найбільш інформативних ресурсів Інтернет з проблем артеріальної гіпертензії в режимі оn-line.

- В бібліотеці створений і працює електронний каталог на базі персонального комп'ютера з використанням автоматизованої інформаційно-бібліографічної системи «МАRC».

Загальний фонд бібліотеки нараховує понад 21130 примірників друкованих видань. Щорічно проводиться підписка на 40-45 найменувань журналів України, країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Науковцями відділу опубліковано понад 855 наукових праць, отримано 4 патенти України та свідоцтво про реєстрацію авторського права, надруковано У методичних рекомендацій. Разом із співробітниками інституту виявлено і подано 365 заявок на різні об'єкти інтелектуальної власності, одержано 291 охоронний документ (49 а.с, 11 пат. РФ, 220 пат України, 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права).

За останні 10 років проведено 115 виїзних науково-практичних конференцій «Школи терапевтів імені Л.Т. Малої» в усіх областях України, на яких було впроваджено 597 наукових розробок Інституту.

За цей час на базі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» та на виїзних науково-практичних конференціях та семінарах підвищили кваліфікацію 32835 лікарів.

 

Назад

Government Institution
“L.T.Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Telephone:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Address:

2 а, Lyubovi Maloy ave., c. Kharkiv, 61039, Ukraine