portret_maloy_3.jpg
logo2.png

L.T.Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
(L.T.Malaya NIT NAMSU)

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Group tehniichnoho engineering and metrology service

Технічну підтримку інформаційного забезпечення наукових розробок виконує відділ науково-технічного та метрологічного обслуговування. Інформаційна робота базується на сучасних технологіях.

 

Технічні можливості служби забезпечують:

 • активне використання системи електронного зв’язку в усіх підрозділах установи для оперативного обміну інформацією з науковими і лікувальними установами країни і світу;
 • роботу Web-сайту Інституту;
 • подання інформації на офіційний Web-сайт НАМНУ;
 • роботу з науково-медичними та загальними ресурсами мережі Інтернет;
 • роботу локальних мереж установи.

Для технічної підтримки виконання НДР здійснюється:

 • робота з пакетами прикладних програм (статистичні пакети програм, графічні редактори, сканування текстів та образів, відновлення пошкоджених файлів, використання Інтернет - ресурсів);
 • інсталяція програмного забезпечення та комп’ютерних комплектуючих;
 • технічне обслуговування комп’ютерного парку інституту (профілактика, діагностика, усунення несправностей).
 • технічна та системна підтримка мережі (антивірусний захист користувачів Інтернет, вирішення системних колізій та конфліктів, обслуговування активного та пасивного мережевого обладнання).

Для здійснення більш прозорого контролю за закупками матеріальних цінностей та послуг співробітниками інституту організовано автоматичне робоче місце оператора веб - порталу державних закупівель "ProZorro".

Здійснюється перевірка наукової продукції інституту (статті, тези та інш.) на академічну доброчесність (наявність плагіату).

Робота локальної мережі та швидкісний доступ до мережі Інтернет за виділеною лінією дозволяють:

 • здійснювати оперативне науково-інформаційне забезпечення науковців інституту при проведенні патентно-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт, кандидатських та докторських дисертацій (робота зі світовими науково-медичними та патентними базами даних, вихід на сайти світових наукових медичних товариств та ін.)
 • брати участь в Інтернет - сесіях освітньої програми для лікарів “Проблеми інтерніста” з лекціями провідних спеціалістів та інтерактивним спілкуванням з вченими зарубіжних країн з проблем внутрішньої медицини, в тому числі з кардіології, гастроентерології, ендокринології (Інтернет-сесії, Інтернет-конгрес, вебінари, телеконференції, відеолекції тощо).
 • проводити вебінари (існують два канали інституту на сайті Youtube) з доповідями співробітників установи із залученням користувачів Інтернету, в першу чергу співробітників медичних закладів як України, так і країн далекого та ближнього зарубіжжя;
 • проводити Інтернет-консультації та on-line консиліуми провідних спеціалістів Інституту з колегами з різних установ і регіонів з питань діагностики та лікування у важких клінічних випадках.

Для проведення науково-практичних конференцій, Інтернет-сесій, вебінарів, семінарів, телемостів, лекцій та інших заходів 2 конференц-зали установи (головна – на 250 місць та мала – на 50 місць) оснащено сучасним мультимедійним обладнанням та швидкісним виходом до мережі Інтернет.

Головна конференц-зала інституту оснащена новим сучасним мультимедійним DLP-проектором Acer H6520BD з високою яскравістю, контрастністю та роздільною здатністю у форматі HD, а стіл президії та трибуна доповідача – сучасними моніторами з IPS-матрицею з високою роздільною здатністю. Мала конференц-зала оснащена сучасним роутером для забезпечення бездротового доступу до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.

Усе це дозволяє значно підвищити якість відображення презентацій та відео у конференц-залах установи відповідно до сучасних вимог.

Інформаційні ресурси, які задіяні при виконанні НДР, складаються з ресурсів Інтернет і власних інформаційних ресурсів: баз даних, електронних архівів та довідково-інформаційного фонду, які постійно поновлюються.

Власні електронні бази даних (БД):

 • БД наукових публікацій співробітників інституту у науково-медичних та періодичних виданнях, авторефератів дисертаційних робіт, методичних рекомендацій та інформаційних листів (9440 бібліографічних описань);
 • БД авторефератів (1225 бібліографічних описів).
 • БД наукових публікацій з періодичних видань стосовно наукової тематики установи (22865 бібліографічних описань).

L.T.Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Telephone:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Address:

2 а, Lyubovi Maloy ave., c. Kharkiv, 61039, Ukraine