Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Відділ комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань

Керівник – доктор медичних наук Ісаєва Ганна Сергіївна

Основний науковий напрямок – первинна та вторинна профілактика хронічних неінфекційних захворювань.

Досягнення

Співробітниками відділу за результатами науково-дослідних робіт опубліковано понад 60 наукових праць, видано 2 монографії, 2 методичні рекомендації, одержано 1 патент на винахід, захищено 1 докторська і 3 кандидатські дисертації. Більше 10 наукових праць опубліковано за кордоном. Завідуючий відділом є співавтором національного консенсусу щодо ведення пацієнток у клімактерії.

Співробітниками відділу запропоновано і впроваджено методику навчання пацієнтів основам медичних знань, що забезпечує підвищення прихильності до медикаментозної терапії і мотивує їх до здорового способу життя. Розроблено методику нутригенетичного обстеження. Індивідуальний вибір дієти проводять на базі оцінки поліморфізмів генів рецепторів PPRG, ADRB2, ADRB3, FABP2 .

Запропоновано алгоритм обстеження жінок з серцево-судинним ризиком в періоді перименопаузи. Досліджено вплив різних стероїдних гормонів на організм жінки. Запропоновано алгоритм гормональної терапії в періоді ранньої менопаузи.

Завдання:

– розробка сучасних, ефективних і економічно обґрунтованих методів первинної і вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань.

Функції:

 • проведення науково-дослідних робіт згідно вимогами доказової медицини;
 • організація і проведення відбору тематичних хворих для виконання науково-дослідних робіт;
 • організація і проведення поглибленого обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт;
 • проведення консультативної роботи у поліклініці інституту і лікувальної роботи у відділенні ішемічної хвороби серця;
 • організація регулярних публікацій результатів робіт в фахових вітчизняних і закордонних виданнях;
 • забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
 • патентування нових та ефективних методів первинної та вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань;
 • широке впровадження результатів досліджень в практику охорони здоров’я України;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи («шкіл здоров’я») серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики хронічних неінфекційних захворювань та їх ускладнень;
 • розробка дієтичних рекомендацій та рекомендацій, щодо зміни способу життя пацієнтів, спрямованих на корекцію відомих факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань;
 • проведення нутригенетичних досліджень, розвиток індивідуалізованої стратегії профілактики.
 

Співробітники відділу:

Ісаєва Ганна Сергіївна

Комір Ірина Ростиславівна

Шалімова Анна Сергіївна

Ємельянова Наталія Юріївна

Валентинова Інна Анатоліївна

Буряковська Олена Олександрівна

Вовченко Марина Миколаївна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465