Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Відділ комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань

Керівник – доктор медичних наук Ісаєва Ганна Сергіївна

Основний науковий напрямок – первинна та вторинна профілактика хронічних неінфекційних захворювань.

Досягнення

Співробітниками відділу за результатами науково-дослідних робіт опубліковано понад 60 наукових праць, видано 2 монографії, 2 методичні рекомендації, одержано 1 патент на винахід, захищено 1 докторська і 3 кандидатські дисертації. Більше 10 наукових праць опубліковано за кордоном. Завідуючий відділом є співавтором національного консенсусу щодо ведення пацієнток у клімактерії.

Співробітниками відділу запропоновано і впроваджено методику навчання пацієнтів основам медичних знань, що забезпечує підвищення прихильності до медикаментозної терапії і мотивує їх до здорового способу життя. Розроблено методику нутригенетичного обстеження. Індивідуальний вибір дієти проводять на базі оцінки поліморфізмів генів рецепторів PPRG, ADRB2, ADRB3, FABP2 .

Запропоновано алгоритм обстеження жінок з серцево-судинним ризиком в періоді перименопаузи. Досліджено вплив різних стероїдних гормонів на організм жінки. Запропоновано алгоритм гормональної терапії в періоді ранньої менопаузи.

Завдання:

– розробка сучасних, ефективних і економічно обґрунтованих методів первинної і вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань.

Функції:

 • проведення науково-дослідних робіт згідно вимогами доказової медицини;
 • організація і проведення відбору тематичних хворих для виконання науково-дослідних робіт;
 • організація і проведення поглибленого обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт;
 • проведення консультативної роботи у поліклініці інституту і лікувальної роботи у відділенні ішемічної хвороби серця;
 • організація регулярних публікацій результатів робіт в фахових вітчизняних і закордонних виданнях;
 • забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
 • патентування нових та ефективних методів первинної та вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань;
 • широке впровадження результатів досліджень в практику охорони здоров’я України;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи («шкіл здоров’я») серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики хронічних неінфекційних захворювань та їх ускладнень;
 • розробка дієтичних рекомендацій та рекомендацій, щодо зміни способу життя пацієнтів, спрямованих на корекцію відомих факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань;
 • проведення нутригенетичних досліджень, розвиток індивідуалізованої стратегії профілактики.
 

Співробітники відділу:

Ісаєва Ганна Сергіївна

Шалімова Анна Сергіївна

Ємельянова Наталія Юріївна

Валентинова Інна Анатоліївна

{

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465