Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Відділ клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

klinfarm21

Відділ клінічної фармакології і фармакотерапії (з 2016 року – відділ клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань) був створений як штатний підрозділ Харківського філіалу Київського НДІ кардіології імені академіка М.Д.Стражеска 1 липня 1981 року рішенням Ради Міністрів УРСР. В подальшому,  як відділ  клінічної фармакології і фармакотерапії  він увійшов до складу Харківського НДІ терапії МОЗ УРСР (наказ МОЗ УРСР № 231 від 18 квітня 1986 р.), перейменованого в подальшому в Український науково-дослідний інститут терапії АМН України.

Завідувачі відділу:

 • з 1981 по 1991 р.р. – Михайло Михайлович Ляшенко
 • з 1991 по 2001 р.р. – Олексій Валентинович Жмуро
 • з 2001 р. – Юрій Степанович Рудик.

З моменту організації по теперішній час відділ є клінічною базою Державного експертного центру МОЗ України, де проводиться систематичне вивчення нових  лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва. В структурі Державного фармакологічного центру МОЗ України 1 грудня  1995 року в складі Сектору координації і контролю клінічних досліджень був створений на базі Інституту терапії АМН України Регіональний Центр клінічної апробації лікарських засобів під керівництвом академіка Л.Т.Малої. В його склад ввійшли співробітники відділу Жмуро О.В., Рудик Ю.С. і Лозик Т.В. Одним з напрямків діяльності Центру була розробка сучасної наукової методології організації і проведення клінічних досліджень, підвищення кваліфікації лікарів-дослідників у проведенні клінічних випробувань нових лікарських засобів, організаційно-методична та аудиторська діяльність з координації клінічних досліджень лікарських препаратів у північно-східному регіоні України. Вперше в Україні на базі відділу під керівництвом Рудика Ю.С. було проведено клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів за участю здорових добровольців. На сьогоднішній день у своїй діяльності відділ клінічної фармакології і фармакогенетики неінфекційних захворювань  співпрацює з Державним експертним центром МОЗ України, його експертними групами, Центром побічної дії лікарських препаратів.

Актуальні проблеми клінічної фармакології  розробляються в аспекті функціональних, метаболічних та фармакогенетичних механізмів дії  сучасних лікарських засобів, що застосовуються  профілактики та  лікування  хворих із неінфекційними захворюваннями, зокрема осіб із серцевою недостатністю з коморбідною патологією. Результати наукових досліджень знайшли своє відображення в монографіях, навчальних посібниках, статтях, методичних рекомендаціях, інформаційних листах. Вперше в Україні за участю співробітників відділу виданий довідник з проведення клінічних досліджень.

Співробітники відділу були учасниками міжнародних, всеукраїнських конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій з проблем клінічної фармакології, кардіології, ревматології.

Методичний рівень досліджень відділу представляє собою синтез сучасних клініко-інструментальних, фармакокінетичних  та фармакогенетичних підходів, що дозволяє удосконалювати та впроваджувати диференційовані схеми лікування неінфекційних захворювань,   персоналізувати застосування лікарських засобів з урахуванням фармакогенетичного профілю хворих.  

Основними напрямками науково-дослідної роботи відділу є:

 • формування підходів до індивідуалізації фармакотерапії неінфекційних захворювань, зокрема, хронічної серцевої недостатності в умовах коморбідної патології (дисфункції щитоподібної залози, цукрового діабету, ожиріння, анемії);
 • вивчення фармакогенетичних аспектів застосування сучасних лікарських засобів та способів оптимізації медикаментозної терапії цих захворювань;
 • визначення ефективності та безпечності застосування фармакологічних засобів з урахуванням фармакогенетичного профілю пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями в умовах коморбідної патології (дисфункції щитоподібної залози, цукрового діабету, ожиріння, анемії) з метою профілактики появи та декомпенсації серцевої недостатності;
 • дослідження в рамках контрольованих клінічних випробувань фармакотерапевтичної ефективності та безпеки лікарських засобів, які застосовуються при хронічних захворюваннях внутрішніх органів.

Найважливіші результати наукових досліджень:

 • проведено фармакогенетичне дослідження β1– та β2-адренорецепторів у хворих із серцевою недостатністю з систолічною дисфункцією лівого шлуночка;
 • запропоновано метод раннього прогнозування перебігу серцевої недостатності та розроблені диференційовані підходи застосування бета-адреноблокаторів;
 • визначені патогенетичні докази єдності атеросклерозу і запалення, інфекції як одного з пускових механізмів розвитку і прогресування ІХС, що дозволило виділити контингент хворих на ІХС, який підлягає антибактеріальній терапії і тим самим оптимізувати лікування захворювання;
 • розроблена скорингова модель індивідуальної кількісної оцінки коморбідного перебігу та стратифікації хворих із серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка та цукровим діабетом 2-го типу;
 • запропоновано спосіб оцінки прогресування ХСН зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка та супутнім цукровим діабетом 2 типу;
 • розроблені та впроваджені науково-методичні рекомендації з питань органiзацiї та проведення клiнiчних випробувань лікарських засобів в Україні;
 • розроблена та впроваджена сучасна наукова методологія щодо планування, клiнiко-статистичного обґрунтування та аналізу результатів клiнiчних випробувань лікарських засобів;
 • обґрунтована доцільність виділення перебігу СН із синдромом низького трийодтироніну (СНТ3), як окремого класифікаційного варіанту з урахуванням негативного впливу СНТ3 на перебіг СН, спільних генетичних чинників зростання ризиків несприятливого перебігу СН та розвитку СНТ3 та нівелювання дозозалежного ефекту бісопрололу у хворих цієї категорії.

За результатами наукової діяльності опубліковані 2 монографії, понад 20 підручників та 500 статей надруковано в наукових медичних журналах. Отримано 20 авторських свідоцтв та патентів. За роки існування відділу захищено 12 кандидатських і 4 докторські дисертації. На базі відділу виконується 1 кандидатська дисертація. За активну наукову працю в галузі геронтології і геріатрії співробітники відділу Пивовар С.М. (2003 р.) і Ушкварок Л.Б. (2004 р.) були нагороджені Премією ім. академіка В.В.Фролькіса для молодих вчених. Рудик Ю.С. був лауреатом Премії Кабінету міністрів України (1995 р.), у 2018 р. Меденцева О.О. – стипендіат Кабінету Міністрів України. У 2020 році Всеукраїнським об`єднанням «Країна» молодший науковий співробітник відділу Гасанов Ю.Ч  нагороджений медаллю «Знання, душу, серце – людям». За результати, які були отримані в науково-дослідних роботах, відділ  клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань тричі нагороджувався грамотами НАМН за кращу НДР. За цикл вказаних досліджень  керівник відділу Рудик Ю.С. був нагороджений медаллю М.Д. Стражеска за досягнення в охороні здоров`я (2016) та медаллю «За заслуги» за здобутки перед Асоціацією кардіологів України та особистий вклад у розвиток медичної науки в профілактику, діагностику і лікування серцево-судинних захворювань населення (2020).

 

Співробітники відділу:

Рудик Юрій Степанович

Лозик Тетяна Валентинівна

Меденцева Олена Олександрівна

Гасанов Юрій Чінгізович

Пивовар Сергій Миколайович

Удовиченко Марина Михайлівна

Бабічев Денис Петрович

Кравченко Ірина Григорівна

Щербань Тетяна Дмитрівна

Ганна Сергіївна Ісаєва

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465