Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Відділ вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

Керівник відділу – доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна"Керівник відділу – доктор медичних наук, професор, член-коресподент НАМН України Фадєєнко Галина Дмитрівна

Завдання та функції відділу:

 •  поглиблене вивчення патогенетичних механізмів найбільш важливих захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту: неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;
 • вивчення кишкового мікробіому і його впливу на патогенез, ранню діагностику, лікування і профілактику органів травлення
 • встановлення основних закономірностей розвитку та прогресування неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки у хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів, зокрема метаболічним синдромом;
 • розробка оригінальних підходів до діагностики варіантів перебігу і прогнозу виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Виділення критеріїв прогнозування ускладнень виразкової хвороби, таких як шлунково-кишкова кровотеча, перфорація, пенетрація;
 • розробка високоінформативних методів ранньої діагностики і прогнозування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на метаболічний синдром; визначення патогенетичних ланок формування серцево-судинного ризику у пацієнтів даної категорії;
 • розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування неалкогольної жирової хвороби печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (зокрема її позастравохідних проявів) та запальних захворювань кишечнику (неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона) ;
 • розробка ефективних підходів до первинної і вторинної профілактики захворювань органів травлення з метою попередження або гальмування розвитку ускладнень означених хвороб.

Основні наукові напрямки:

Вивчення розповсюдженості, визначення етіологічних факторів, механізмів розвитку та хронізації захворювань печінки; розробка нових методів діагностики та прогнозування варіантів їх перебігу з урахуванням поліморфізму генів та визначення персоніфікованої терапії; апробація та впровадження нових технологій медикаментозного і немедикаментозного лікування та профілактики ускладнень хвороб печінки. Важливим напрямком є вивчення коморбідної патології – печінка та серцево-судинні захворювання, печінка та цукровий діабет, ожиріння тощо.

Другим важливим напрямком у діяльності відділу є вивчення особливостей перебігу захворювань стравоходу, включаючи гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), хронічні гастрити, асоційовані з Helicobacter pylori, захворювання підшлункової залози, тонкої та товстої кишок.

Sotr komorbid

Співробітники відділу

Найважливіші результати досліджень: 

 • Проведений порівняльний аналіз генетичного профілю пацієнтів з ГЕРХ в поєднанні з ІХС та осіб з ізольованою ГЕРХ і визначений взаємозв’язок поліморфізму гену GNB3 зі ступенем ураження слизової оболонки стравоходу.
 • Визначені предиктори ризику розвитку ерозивних форм ГЕРХ при її коморбідному перебігу з ІХС з урахуванням маркерів ендотеліальної дисфункції.
 • Охарактеризовано реакцію епітелію стравоходу, активність запального процесу та рівень запальної інфільтрації слизової оболонки стравоходу у хворих з коморбідною патологією.
 • На підставі визначених порушень балансу регенеративних та деструктивних процесів в слизовій оболонці стравоходу розроблені схеми лікування хворих на ГЕРХ в поєднанні з ІХС з урахуванням ендотеліальної дисфункції та запально-деструктивних змін в слизовій оболонці стравоходу
 • Визначений взаємозв’язок НАЖХП з ожирінням (67%), порушенням толерантності до глюкози та цукрового діабету 2 типу (57%), гіпертригліцеридемією (47%) та низьким рівнем ліпопротеїдів високої щільності; артеріальна гіпертензія виявлена у 17 % хворих НАЖХП.
 • У пацієнтів з НАЖХП вивчено основні фенотипічні ознаки захворювання та генетичний поліморфізм гена ADIPOR2 , що дозволило індивідуалізувати метаболічний статус цих пацієнтів та створити алгоритм ранньої діагностики та прогнозування формування атерогенезу у хворих з різним рівнем кардіоваскулярного ризику.
 • Розроблений алгоритм призначення своєчасних профілактичних заходів щодо профілактики серцево-судинних захворювань у хворих на НАЖХП.

Усі методи діагностики, профілактики та лікування захворювань печінки та стравоходу, підшлункової залози, тонкої та товстої кишок проводяться з використанням сучасних технологій, включаючи генетичні, цитологічні, імуно-гістохімічні та інші методи дослідження.

За роки існування відділу співробітниками опубліковано більш ніж 20 монографій, 1250 статей. Захищені 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 19 – кандидата медичних наук.

Клінічною базою відділу є відділення гастроентерології та терапії Інституту на 60 ліжок. Завідуючий відділенням кандидат медичних наук Черняк А.М.

 

Співробітники відділу:

Фадєєнко Галина Дмитрівна

Кушнір Інна Ернестівна

Гріднєв Олексій Євгенійович

Чернова Валентина Михайлівна

Соломенцева Тетяна Анатоліївна

Нікіфорова Яна Василівна

Курінна Олена Григорівна

Черелюк Наталія Ігорівна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465