Пивовар Сергій Миколайович

Пивовар Сергій Миколайович

Кардіолог, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

 Працює старшим науковим співробітником відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань з 2004 року.

Має вищу категорію з кардіології, другу кваліфікаційну категорію з функціональної діагностики, ендокринології.

Науковий стаж -  20 років. Клінічний стаж: 22 роки.

В 1996 році, з відзнакою, закінчив Запорізький державний медичний університет. У 1996-1998 рр. навчався в магістратурі за фахом «кардіологія»;  у 1998-2001 рр. – в аспірантурі за фахом «кардіологія». У 2001 р отримав спеціалізацію «функціональна діагностика»; в 2013 р – за фахом ендокринологія.

Виступав як співдоповідач на Національних конгресах кардіологів, наукових конференціях.

Основним напрямом наукової роботи є вплив фармакогенетичних чинників на перебіг серцевої недостатності та ефективність терапії. З 2016 року вивчає особливості плину серцевої недостатності у хворих з синдромом «низького трийодтироніну”.

Клінічні інтереси: порушення ритму та провідності серця, серцева недостатність.

Лауреат премії ім. В.В. Фролькіса (2003 р)

Виконує дисертаційну роботу на вчений ступінь доктор медичних наук на тему «Прогнозування перебігу та ефективності лікування серцевої недостатності у хворих з ішемічною хворобою серця та з нетоксичним зобом: клініко-генетичні та імунологічні аспекти» за фахом – «терапія».