Крахмалова Олена Олегівна

krahmalovaКрахмалова Олена Олегівна,

доктор медичних наук, старший науковий співробітник.
Науковий стаж – 18 років, лікарський стаж- 22 роки.

Має вищі кваліфікаційні категорії за спеціальностями: кардіологія, пульмонологія, ультразвукова діагностика.

З 2017 р. – головний позаштатний спеціаліст з пульмонології Харківської області . Є дійсним членом Європейського респіраторного товариства (ERS), Європейського товариства кардіологів (ESC), член робочої групи з ехокардіографії Українського наукового товариства кардіологів, член Українського Допплерівського клубу. Приймала участь у розробці та впровадженні рекомендацій робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України і Української асоціації фахівців з ехокардіографії щодо клінічного застосування ехокардіографії (2009). р.)
Автор 428 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 11 патентів України, 5 методичних рекомендацій, 4 навчальних посібників.

Член редакційної колегії журналів «Сучасна гастроентерологія», «Український терапевтичний журнал», «Астма і алергія». Основними науковими напрямками діяльності є вивчення особливостей перебігу та оптимізація лікувально-профілактичних заходів у хворих із поєднанням патології бронхолегеневої та серцево-судинної систем. Під керівництвом д.мед.н., с.н.с. Крахмалової О.О. була розроблена нова концепція діагностики та лікування хворих на коморбідні захворювання, ускладнені формуванням синдрому легеневої гіпертензії.