Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

22–23 квітня 2021 р. ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМНУ» в режимі он-лайн провів науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні

                                                                       Шановні колеги!

        22 – 23 квітня 2021 року ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України» в режимі он-лайн провів науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні».

        Для участі в конференції зареєструвалось 907 чоловік науковців та лікарів різних спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі загальної практики - сімейної медицини) з різних куточків України, країн близького та далекого зарубіжжя.

        У ході конференції було обговорено ціле коло питань, які постають перед сучасними науковцями та лікарями. Особливе місце було відведено проблемі вікових та гендерних особливостей перебігу неінфекційних захворювань та засобів, що можуть вплинути на тривалість життя.

        У рамках конференції відбулась постерна сесія, яка проведена вперше в режимі відеоповідомлень.

        Ми дякуємо усім доповідачам за цікаві повідомлення.

        Дякуємо слухачам за активність.

        І сподіваємося на подальші зустрічі на наукових заходах.

        Постерні доповіді та збірка тез будуть розміщені на сайті Інституту терапії.

        Просимо надавати пропозиції до резолюції наукового заходу (нижче наведена постановляюча частина резолюції).

  1. Признати доцільним проведення подальших досліджень з впливу модифікації факторів ризику на перебіг НІЗ з метою визначення найбільш ефективних профілактичних заходів.
  2. З метою попередження широко розповсюджених і тяжких неінфекційних захворювань внутрішніх органів (інфаркту міокарда, інсульту, цирозу печінки, раку тощо) у різних вікових категоріях хворих продовжити вивчення епідеміологічних особливостей та патогенезу цих захворювань.
  3. Рекомендувати терапевтам, неврологам, ендокринологам, сімейним лікарям тощо поєднувати зусилля з розробки індивідуальних підходів щодо формування здорового способу життя у населення, що сприятиме профілактиці НІЗ та їх ускладнень.
  4. Науковцям установи продовжити роботу з розробки та впровадження методичних рекомендацій для лікарів первинного рівня медичної допомоги з медикаментозної та немедикаментозної профілактики основних неінфекційних захворювань.
  5. Провести наступні “Щорічні терапевтичні читання…” у квітні 2022 року і присвятити їх комплексному підходу до первинної та вторинної профілактики НІЗ.

                               Модератори другого дня

співробітники ДУ «НІТ імені Л.Т.Малої НАМН У» Запровальна Ольга Євгеніївна, д-р мед. наук, провідний науковий співробітник відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань та Пивовар Сергій Миколайович, д-р мед. наук, старший науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465