Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України”

logo3.jpg

Відділення реанімації та  інтенсивної терапії

Завідувач відділенням: т. 370-28-26

Аболмасов Олександр Миколайович

Ординаторська: т. 313 -90-72

Пост: 373-90-36

 

Лікарі-анестезіологи: 

Науменко Олександр Васильович

Швець Віталій Михайлович

Бутіков Анатолій Анатолійович

Васильєва Олена Віталіївна

Давидова Валерія Михайлівна

Степаненко  Олександр Олександрович

Ткаченко Михайло Сергійович

 

 


Завідувач відділенням: т. 370-28-26

Аболмасов Олександр Миколайович

Освіта: вища, закінчив Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» у  1989  році.

 Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат медичних наук.

Перелік медичних спеціальностей:  анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», вища зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Науковий стаж: 5 років.

Клінічний стаж: 36 років.

Післядипломна освіта: 1989-1999р.р.- інтернатура зі спеціальності «Терапія», 1997-2000р.р.- навчання в аспірантурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби»; курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО і КМАПО ім. Шупика, кожні 5 років підготовка на циклах ПАЦ «Анестезіологія», «Кардіологія»;

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях ( аорто-коронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

Нагороди: Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради, Почесною грамотою Президії Національної академії медичних наук України.

 

 


Лікарі-анестезіологи:  

Науменко Олександр Васильович

Освіта: вища, закінчив лікувальний факультет  Харківського  медичного інституту в 1989 році.

Перелік медичних спеціальностей:  анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», вища зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар- анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж:  29 років.

Післядипломна освіта : ХМАПО, передатестаційні цикли з анестезіології, кардіології, щорічні кардіологічні конференції в м.Києві.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях ( аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

 

Швець Віталій Михайлович

Освіта: вища, закінчив Харківський державний медичний університет, лікувальний факультет у 2001 році.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія»,  перша   зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

 Клінічний стаж : 17 років.

Післядипломна освіта: передатестаційні цикли по анестезіології і кардіології на базі ХМАПО; участь у науково-практичних конференціях.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

Бутіков Анатолій Анатолійович

Освіта: вища, закінчив Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1998 році.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія, кардіологія, терапія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», перша зі спеціальності «Кардіологія», спеціалізація  «Терапія».

Посада: лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж : 19 років.

Післядипломна освіта: ХМАПО, предатестаційні цикли «Анестезіологія», «Кардіологія»; участь у національних науково-практичних конференціях з питань невідкладних станів.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях ( аорто-коронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

 

Васильєва Олена Віталіївна

Образование: высшее, окончила Харьковский медицинский институт с отличием, лечебный факультет в 1985 году.

Перечень медицинских специальностей: анестезиология, терапия.

Квалификационная категория: высшая по специальности «Анестезиология».

Научная степень: кандидат медицинских наук.

Должность: врач - анестезиолог отделения реанимации и интенсивной терапии.

Научный стаж: 5 лет.

Клинический стаж: 23 года.

Последипломное образование: ХМАПО, курсы и стажировки по плазмоферезу, ежегодные кардиологические конгрессы в г.Киеве; международный кардиологический конгресс.

Основные направления работы: оказание високоспециализированной медицинской помощи больным с неотложными терапевтическими состояниями – острым коронарным синдромом, острой сердечной недостаточностью (сердечная астма, отек легких, ТЕЛА), декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, опасными для жизни нарушениями сердечного ритма и проводимости, тяжелой артериальной гипертонией, тяжелыми формами хронической почечной недостатности, некомпенсированным циррозом печени и другими состояниями, также ведение больных после интервенционных вмешательств на коронарных артериях ( аортокоронарного шунтирования и чрескожной ангиопластики).

Награды: получила премию АМН Украины и золотую медаль за лучшую научную работу в области медицины в конкурсе  молодых ученых.

Давидова Валерія Михайлівна

Освіта : вища, закінчила Харківський медичний університет, факультет «Лікувальна справа» у  1999 році.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», друга  зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар- анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж : 18 років.

Післядипломна освіта: передатестаційні цикли по анестезіології і кардіології на базі ХМАПО кожні 5 років, участь у національних науково-практичних конференціях.

 Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

 

Степаненко  Олександр Олександрович

Освіта: вища, закінчив Харківський  медичний інститут у 1980 році.

Перелік медичних спеціальностей:  анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», вища зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж:   38  років.

Післядипломна освіта: кожні 5 років передатестаційні цикли з анестезіології, кардіології на базі ХМАПО.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

 

Ткаченко Михайло Сергійович

Освіта : вища, закінчив Харківський медичний  інститут, спеціальність лікувальна справа у 1981році.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія, кардіологія, ультразвукова діагностика.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія»,   вища зі спеціальності «Кардіологія», сертифікат зі спеціальності «Ультразвукова діагностика».

Посада: лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж : 34 роки.

Післядипломна освіта:  передатестаційні цикли по анестезіології і кардіології на базі ХМАПО; участь у науково-практичних конференціях.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а