Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України”

logo3.jpg

Поліклініка

Консультативна поліклініка

 Завідувач консультативною поліклінікою     Котляренко Олена Георгіївна  тел. (057) 373-90-23

 

Лікарі консультативної поліклініки:

Лікар-терапевт    Чікішева Любов Григорівна,                   тел. (057) 373-90-23

 Лікар-кардіолог   Гріненко Катерина Вікторівна ,               тел. (057) 373-90-79

 Лікар-кардіолог   Молотягіна  Світлана Петрівна,              тел. (057) 373-90-71

 Лікар-невропатолог   Смолкін Марк Гершенович                     тел. (057) 373-90-77

 Лікар-отоляринголог   Оробинський Володимир Вікторович             тел. (057) 373-90-11

 Лікар-офтальмолог    Резнікова Ольга Іванівна                         тел. (057) 373-90-23

 Лікар-ендокринолог    Чупріна Світлана Вікторівна                    тел. (057) 373-90-23

 Лікар-стоматолог   К.мед.н.  Ємельянова Наталія Юріївна        тел. (057) 373-90-23

 Лікар-ревматолог     Гасанов Юрій Чінгізович                                   тел. (057) 373-90-62

 Лікар-пульмонолог      Коротченко Ольга Валеріївна                  тел. (057) 373-90-23

 Лікар-терапевт     Сальникова Світлана Вікторівна                      тел. (057) 373-90-13.

 Лікар-ендоскопіст        Дубров Кирил Юрійович                        тел. (057) 373-90-62

Колектив консультційної полікліники

 

Р е є с т р а т у р а

 Розташована на І поверсі консультативної поліклініки.

Режим роботи:   8.30-16.30

Телефон для довідок: (057) 373-90-50,

 (057)-373-90-23 зав. консультативною поліклінікою Котляренко Олена Георгіївна.

Попередній запис на прийом до спеціалістів консультативної поліклініки ведеться в реєстратурі інституту.

Для проведення  консультації хворий повинен:  пред’явити  паспорт, направлення на консультацію,  виписку з амбулаторної карти чи історії хвороби.

 

Завідувач консультативною поліклінікою

Котляренко Олена Георгіївна  тел. (057) 373-90-23

Освіта: вища, закінчила Вінницький медичний інститут імені  Н.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа» у  1989 році.

Перелік медичних спеціальностей: терапія, організація і управління охороною здоров’я.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Терапія», вища зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».

Посада: завідувач консультативної поліклініки з 2004 року, лікар-терапевт

Клінічний стаж: 25 років

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО: цикли тематичного удосконалення, цикли ПАЦ «Терапія», «Організація і управління охороною здоров’я» через кожні 5 років.

Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної, консультативної і профілактичної допомоги пацієнтам з терапевтичною, кардіологічною, гастроентерологічною, пульмонологічною, нефрологічною, а також поєднаною патологією у відповідності з основними напрямами діяльності інституту.

Нагороди: Почесні  грамоти  Президії Національної Академії медичних наук України та Харківської міської ради, Почесна грамота Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради.

 

Лікарі консультативної поліклініки:

Лікар-терапевт

Чікішева Любов Григорівна,                 тел. (057) 373-90-23

 Освіта: вища, закінчила лікувальний факультет Челябінського медичного інституту у 1973 році.

Перелік медичних спеціальностей: терапія

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Терапія»

Посада: лікар-терапевт консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 45 років

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення, підготовка на циклах ПАЦ зі спеціальності «Терапія» через кожні 5 років на базі ХМАПО.

Основні напрями роботи: надання консультативної медичної допомоги пацієнтам з хронічними неінфекційними захворюваннями (ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, порушенням ритму і провідності, кардіоміопатіями різного ґенезу, вродженими вадами серця), пацієнтам з коморбідною патологією.

 

Лікар-кардіолог

Гріненко Катерина Вікторівна ,            тел. (057) 373-90-79

Освіта: вища, закінчила Харківський медичний інститут з відзнакою, лікувальний факультет у 1988 році.

Перелік медичних спеціальностей: кардіологія, терапія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Кардіологія», вища зі спеціальності «Терапія».

Посада: лікар-кардіолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 29 років.

Післядипломна освіта: в 1993 році закінчила клінічну ординатуру; курси підвищення кваліфікації, кожні 5 років  підготовка на циклах ПАЦ «Кардіологія», «Терапія» на базі ХМАПО.   

Основні напрями роботи: надання консультативної медичної допомоги  пацієнтам з кардіологічною патологією: ішемічна хвороба серця (стенокардія, постінфарктний кардіосклероз, серцева недостатність з порушенням ритму та провідності), гіпертонічна хвороба, вроджені вади серця, а також пацієнтам з поєднаною патологією.

 

Лікар-кардіолог

Молотягіна  Світлана Петрівна,         тел. (057) 373-90-71

Освіта: вища, закінчила Харківський медичний інститут с відзнакою  за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1989 році.

Перелік медичних спеціальностей: кардіологія, терапія

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Кардіологія», вища зі спеціальності «Терапія».

Посада: лікар-кардіолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 28 років.

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації,  через кожні 5 років  підготовка на циклах ПАЦ «Кардіологія», «Терапія» на базі ХМАПО.   

Основні напрями роботи: консультативна допомога хворим з ішемічною хворобою серця (стенокардія, постінфарктний кардіосклероз), серцевою недостатністю, порушеннями ритму та провідності, гіпертонічною хворобою, вродженими вадами серця та відбір тематичних хворих на госпіталізацію.

 

Лікар-невропатолог

Смолкін Марк Гершенович     тел. (057) 373-90-77

Освіта: вища, закінчив з відзнакою  лікувальний факультет  Харківського медичного інституту у 1971 році.

Перелік медичних спеціальностей: неврологія.

Кваліфікаційна категорія:  вища зі спеціальності «Неврологія».

Посада: лікар-невропатолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 47 років.

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО: тематичне удосконалення, через кожні 5 років ПАЦ зі спеціальності «Неврологія» на базі ХМАПО.

 Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги при судинних захворюваннях головного мозку різного ґенезу; неврологічних ускладненнях при кардіологічній, гастроентерологічній, нефрологічній патології.

 

Лікар-отоляринголог 

Оробинський Володимир Вікторович     тел. (057) 373-90-11

Освіта: вища, закінчив Харківський медичний інститут, факультет «Лікувальна справа» у 1987 році.

Перелік медичних спеціальностей: отоларингологія

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Отоларингологія».

Посада: лікар-отоларинголог консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 30 років

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації, через кожні 5 років  підготовка на циклах ПАЦ «Отоларингологія»на базі ХМАПО.   

Основні напрями роботи: надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам з захворюваннями лорорганів у поєднанні  з патологією нирок, патологією шлунково-кишкового тракту; пацієнтам з порушеннями слуху у поєднанні з цукровим діабетом та кардіологічною патологією; пацієнтам з отоневрологічною патологією та гіпертонічною хворобою.

 

Лікар-офтальмолог   

Резнікова Ольга Іванівна            тел. (057) 373-90-23

Освіта: вища, закінчила Горьківський медичний інститут, спеціальність «Лікувальна справа» у 1980 році.

Перелік медичних спеціальностей: офтальмологія

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Офтальмологія»

Посада: лікар-офтальмолог консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 36 років

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО

т/у «Нейроофтальмологія», «Судинна патологія зору» та інші,  через кожні 5 років  підготовка на циклах ПАЦ.

Основні напрями роботи: надання консультативної медичної допомоги  пацієнтам з патологією зору, нейроофтальмологічною патологією при гіпертонічній хворобі,  цукровому діабеті; раннє виявлення і профілактика прогресування глаукоми, діагностика і лікування  запальних, дистрофічних судинних захворювань очей та інше.

 

Лікар-ендокринолог

Чупріна Світлана Вікторівна       тел. (057) 373-90-23

Освіта: вища, закінчила Харківській державний медичний інститут, лікувальний факультет у 1995 році.

Перелік медичних спеціальностей: ендокринологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Ендокринологія».

Посада: лікар-ендокринолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 22 роки.

Післядипломна освіта: в 1997 році спеціалізація зі спеціальності «Ендокринологія», підвищила кваліфікацію з ендокринології на робочому місті в 2 міській лікарні, в ендокринологічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні; цикли ПАЦ «Ендокринологія» на базі ХМАПО кожні 5 років.

Основні напрями роботи: профілактика і лікування ускладнень цукрового діабету у пацієнтів кардіологічного профілю; корекція глікемії на тлі гіпертензії; лікування ожиріння з урахуванням коморбідної патології; виявлення порушень функції щитовидної залози на тлі серцево-судинної патології; патологія наднирників при неконтрольованій артеріальній гіпертензії; патологія паращитовидної залози з урахуванням нефрокардіальних порушень; виявлення і діагностика впливу гіпофізарної патології у пацієнтів з поєднаними порушеннями.

 

Лікар-стоматолог

К. мед. н. Ємельянова Наталія Юріївна           тел. (057) 373-90-23

П.І.Б. Ємельянова Наталія Юріївна

Освіта: вища, закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія» у 2001  році.

Перелік медичних спеціальностей: стоматологія, дитяча стоматологія

Кваліфікаційна категорія:  вища зі спеціальності «Стоматологія», сертифікат зі спеціальності «Дитяча стоматологія».

Наукова ступінь: кандидат медичних наук.

Посада: лікар-стоматолог консультативної поліклініки.

Науковий стаж: 4 роки

Клінічний стаж: 16 років

Післядипломна освіта:  курси підвищення кваліфікації на баз ХМАПО, Полтавській стоматологічній академії.

Основні напрями роботи: невідкладна стоматологічна допомога хворим, які  лікуються в клініці інституту; консультативна допомога пацієнтам зі стоматологічними проявами захворювань внутрішніх органів; підбор методів індивідуальної профілактики та корекції патологічних проявів у пародонті та слизовій оболонці порожнини рота пацієнтам зі соматичними захворюваннями.

Лікар-ревматолог

Гасанов Юрій Чінгізович                тел. (057) 373-90-62

Освіта: вища, закінчив Харківський  Національний медичний університет, медичний факультет у  1999 році.

Перелік медичних спеціальностей: ревматологія

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Ревматологія»

Посада: лікар-ревматолог консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 19 років

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення, циклах ПАЦ зі спеціальності «Ревматологія» на базі ХМАПО через кожні 5 років.

Основні напрями роботи: надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим при системних ураженнях сполученої тканини.

Лікар-пульмонолог 

Коротченко Ольга Валеріївна    тел. (057) 373-90-23

Освіта: вища, закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2003 році.

Перелік медичних спеціальностей: пульмонологія, терапія.

Кваліфікаційна категорія: перша зі спеціальності «Пульмонологія», сертифікат зі спеціальності «Терапія».

Посада: лікар-пульмонолог консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 14 років

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО: стажування у 2008р., спеціалізація у 2014р., ПАЦ «Пульмонологія» у 2015р.;  участь у міжнародному пульмонологічному симпозіумі, м. Відень, Австрія; 05.2017 – всеукраїнська кардіологічна конференція, м.Київ; 10.2017 – XI Національний Астма-Конгрес, м.Київ

Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з захворюваннями бронхо-пульмональної системи у поєднанні з  серцево-судинною патологією, патологією шлунково-кишкового тракту та іншими коморбідними станами, в тому числі із наявністю обструктивного апное сну.

Лікар-терапевт

Сальникова Світлана Вікторівна     тел. (057) 373-90-13

Освіта: вища, закінчила Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1982 році.

Перелік медичних спеціальностей: терапія, функціональна діагностика.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Терапія», сертифікат  «Функціональна діагностика».

Посада: лікар-терапевт консультативної поліклініки.

Клінічний стаж: 35 років.

Післядипломна освіта: курси підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення, циклах ПАЦ зі спеціальності «Терапія» на базі ХМАПО.

Основні напрями роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з хронічними терапевтичними захворюваннями, в тому числі з коморбідною патологією.

 

Лікар-ендоскопіст 

Дубров Кирил Юрійович              тел. (057) 373-90-62

Освіта: вища, закінчив Харківський Державний медичний університет, лікувальний факультет у 2005 році.

Перелік медичних спеціальностей: ендоскопія, терапія

Кваліфікаційна категорія:  друга зі спеціальності «Ендоскопія», сертифікат зі спеціальності «Терапія»

Посада: лікар-ендоскопіст консультативної поліклініки

Клінічний стаж: 12 років

Післядипломна освіта: 2007-2009р.р. - клінічна ординатура, курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО в 2016 р., на базі ХДМУ в 2014 р.

Основні напрями роботи: ендоскопічне дослідження при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а