Методологія наукових досліджень в медицині

Лекція №1. Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового дослідження. Види наукових досліджень

Лекція №2. Поняття методологія, метод, прийом у науковому дослідженні. Типологія методів дослідження

Лекція №3. Методи теоретичних досліджень

Лекція №4. Емпіричні методи наукового дослідження

Лекція №5. Моделювання і його роль у дослідженні

Лекція №6. Структура дослідження: обґрунтування актуальності і визначення теми дослідження, його мети, завдання

Лекція №7. Розробка концептуальних положень і апарату дослідження (гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби). Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми

Лекція №8. Проведення експериментальних досліджень та обробка одержаних результатів

Лекція №9. Інформаційне забезпечення наукового дослідження

Лекція №10. Доказова медицина як сучасна методологія в галузі охорони здоров'я

Лекція №11. Основи формування доказовості в медичній практиці

Лекція №12. Дослідження як джерела доказів: різновиди, класифікація, формат представлення в наукових медичних журналах

Лекція №13. Доказова діагностика захворювань. Точність діагностичних тестів. Дослідження, присвячені методам діагностики

Лекція №14. Вибір та обґрунтування об’єкту і методів дослідження у відповідності до мети та задач

Лекція №15. Фундаментальні та прикладні дослідження

Лекція №16. Представлення наукових результатів. Впровадження і оцінка ефективності результатів наукових досліджень

Лекція №17. Вимоги до етики наукової діяльності, критерії оцінювання науковості роботи вченого. Питання наукометрії та наукометричних баз даних