Навчальний контент для здобувачів ступеня доктор філософії

Модуль 1. Поняття і види права інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права. Тема 1. Введення в інтелектуальну власність. Система законодавства і державної правової охорони інтелектуальної власності

Модуль 1. Поняття і види права інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права. Тема 2. Право інтелектуальної власності: об'єкти авторського права і суміжних прав

Модуль 1. Поняття і види права інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права. Тема 3. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності

Модуль 2. Система охорони інтелектуальної власності. Тема 1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель та промисловий зразок

Модуль 2. Система охорони інтелектуальної власності. Тема 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства

Модуль 2. Система охорони інтелектуальної власності. Тема 3. Набуття прав на об’єкти промислової власності

Модуль 2. Система охорони інтелектуальної власності. Тема 4. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Модуль 2. Система охорони інтелектуальної власності. Тема 5. Право інтелектуальної власності: нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності

Модуль 3. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності та захист прав. Тема 1. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності

Модуль 3. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності та захист прав. 2. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності

Модуль 4. Академічна доброчесність. Тема 1. Академічна доброчесність