Сучасні наукові дослідження з проблематики кардіології

Некоронарогенні захворювання серця: міокардити, перикардити та інфекційний ендокардит. Сучасні підходи до діагностики з урахуванням нових етіологічних факторів та лікування. Особливості Сovid-19-асоційованого міокардиту

Найбільш часті порушення ритму та їх взаємозв'язок з іншими серцево-судинними захворюваннями. Етіопатогенез, клінічна картина, перебіг, діагностика, лікування

Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності. Хронічна серцева недостатність та коморбідні захворювання: як оптимізувати лікування?

Вторинні артеріальні гіпертензії: сучасні проблеми і досягнення в галузі діагностики, диференційної діагностики та лікування вторинних (симптоматичних) артеріальних гіпертензій

Есенціальна артеріальна гіпертензія: сучасні проблеми і досягнення в галузі вивчення патогенезу; основні принципи, підходи і методи лікування і профілактики. Сучасні рекомендації з проблеми есенціальної артеріальної гіпертензії