Філософія науки

Тема 1. Проблеми взаємозв’язку та взаємодії. Можливості та межі пізнання

Тема 2. Поняття істини та його еволюція в історії філософії

Тема 3. Поняття методу і методології наукового пізнання

Тема 4. Рівні, форми, методи наукового пізнання

Тема 5. Пояснення, розуміння, передбачення та доказовість в науці

Тема 6. Єдність і розмежування філософії і науки. Зародження філософії і науки у рабовласницькому суспільстві

Тема 7. Натурфілософія як історична форма взаємозв’язку філософії і науки

Тема 8. Виникнення філософії науки та особливості її розвитку у ХІХ-ХХ ст.

Тема 9. Сучасні методологічні концепції

Тема 10. Проблеми структурної організації буття в контексті

Тема 11. Проблема детермінізму у сучасній науці та філософії

Тема 12. Філософія науки і синергетика

Тема 13. Виникнення біоетичних проблем у медицині

Тема 14. Медицина у системі сучасних наукових знань. Об’єкт і предмет філософії медицини

Тема 15. Співвідношення наукової та народної, нетрадиційної

Тема 16. Онтологічні проблеми сучасної науки та концепція глобального еволюціонізму

Тема 17. Онтологія науки. Медичний міф

Тема 18. Людина як предмет філософії науки

Тема 19. Специфіка пізнання у медицині

Тема 20. Інноваційні технології у медицині та їх біоетичне навантаження

Тема 21. Аксіологічні проблеми сучасного науково-медичного пізнання

Тема 22. Основні передумови виникнення біоетики. Предмет, принципи та коло проблем біомедичної етики

Тема 23. Проблеми початку та завершення людського життя в контексті

Тема 24. Специфіка медичної методології в умовах пандемії covid-19

Тема 25. Питання гуманізації та гуманітаризації медицини та вищої медичної освіти