Удовікова Світлана Володимирівна

Удовікова Світлана Володимирівна у 1984 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова (ХІІТ) зі спеціальності «Будівельні і дорожні машини і устаткування», отримала кваліфікацію інженера-механіка. Закінчила очну аспірантуру зі спеціальності 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення продуктивності похилого ковшового елеватора з ковшами з рухомими днищами півкруглої форми». Загальний трудовий стаж складає понад 25 років. Працювала за держзамовленням інженером на Мостозагін № 35, м. Владивосток; інженер-конструктором – на ДП "ХЗТО",  професіонал-диспетчер – на КП «Харківводоканал»; інженером з науки, а потім старшим лаборантом в науково-дослідній лабораторії кафедри "Будівельні, колійні, вантажно-розвантажувальні машини" (ХІІТ); інженером в УДАЗТ; старшим науковим співробітником – в «Центрі сертифікаційних вимірювань по електромагнітній сумісності та безпеки»; старшим лаборантом на кафедрі «Економіка підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережнова» та оператором ПЕОМ відділу «Видавництво» (ХДУХТ).

З 11 березня 2021 року працює в ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України на посаді наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою.

У відділі працює з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО), вносить дані по освітньо-науковій програмі, проводить підготовку необхідних документів по аспірантурі.

Являється автором/співавтором більше 30 друкованих наукових праць (з них: 25 статей, 1 методичні рекомендації, 2 інформаційних листа), 6 патентів, 2 авторський свідоцтв.

Постійно підвищує кваліфікаційний рівень. Пройшла курси підвищення кваліфікації при Київському будівельному технікумі транспортного будівництва, у ВГ КПІ - ХІІТ, курси «Оператор комп'ютерного набору з основами Web-дизайну»; навчалася в компанії Tele Trade D.J. (Certificate of completion FOREX & CFD, Kharkov).