Запровальна Ольга Євгеніївна

Посада: провідний науковий співробітник відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Вчений ступінь: доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.11. «Кардіологія» (2017 р.)
Вчене звання: старший науковий співробітник за спеціальністю 14.01.11. «Кардіологія» (2003 р.)
Навчання:
1987 р. з відзнакою закінчила Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа»
1995 - 1998 рр. - аспірантура у Інституті терапії НАМН України за спеціальністю 14.01.11. «Кардіологія».
Клінічний стаж: 32 роки.
З 1987 по 1995 рр. працювала у практичній медицині - виконувала обов’язки терапевта, кардіолога, анестезіолога-реаніматолога у лікарні швидкої та невідкладної допомоги м. Харкова.
Сертифікований лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.
Сертифікований лікар-терапевт.
В теперішній час постійно курує та консультує хворих у клініко-діагностичному терапевтичному відділенні, відділенні ішемічної хвороби серця та консультативній поліклініці інституту.
Науковий стаж: 25 років
З 1995 по 1998 рр. проходила аспірантуру у відділі атеросклерозу та його ускладнень під керівництвом проф. В.І. Волкова. В 1999 захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук за темою «Вплив інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту на гемостаз у хворих на ішемічну хворобу серця»
З липня 1998 року продовжила наукову діяльність у Інституті терапії АМН України на посаді молодшого наукового співробітника відділу атеросклерозу та його ускладнень, а з травня 2001 року по січень 2019 - старший науковий співробітник відділу атеросклерозу та його ускладнень (подалі – відділ атеросклерозу та ішемічної хвороби серця).
З 1999 по 2015 рр. була відповідальним виконавцем 5 тем науково-дослідної роботи, що виконувались у відділі атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Як відповідальний виконавець розробляла дизайн дослідження, планувала наукові експерименти, відповідала за відбір тематичних хворих, їх клініко-біохімічне та інструментальне обстеження, аналізувала та обробляла отримані результати за допомогою методів медичної статистики, координувала написання виконавцями публікацій за темою роботи.
В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Антитромбоцитарна терапія ішемічної хвороби серця: патогенетичні аспекти, ризики та діагностично-терапевтична стратегія».
24 січня 2019 переведена у новоутворений відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань.
Основний напрямок наукових досліджень був пов’язаний із вивченням ендотеліальної дисфункції, порушень гемостазу та ефективності антитромбоцитарних препаратів у патогенезі ішемічної хвороби серця (ІХС) з метою оптимізації антитромботичної терапії.
Сучасна сфера наукових інтересів: розробка концепції передчасного старіння, алгоритмів його ранньої діагностики і профілактики на підставі вивчення впливу генетичних та епігенетичних факторів на формування різних фенотипів метаболічно-асоційованих захворювань.
Результати наукових досліджень неодноразово докладались на наукових конференціях та конгресах, в тому числі на Європейському Конгресі кардіологів (2014), 24 Міжнародному конгресі по тромбозу (2016), Національних конгресах кардіологів.
Нагороди:
2002 р. Почесна грамота Харківського міського виконавчого комітету;
2007 р. Почесна грамота Жовтневої районної ради міста Харкова;
2013 р. Почесна грамота Харківської міської ради.
2019 р. Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
Неодноразово відзначалася подякою і грамотами адміністрацією інституту з приводу Дня медичного працівника та Дня науки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток медичної науки і вітчизняну медицину, висококваліфіковану медичну допомогу населенню.
Публікації: 217 друкованих робіт, в тому числі 13 Деклараційних патентів України, посібника.
Участь в міжнародних товариствах:
є членом Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology); Європейського товариства геріатрів (EUGMS), Європейського товариства профілактичної кардіології European Association of Preventive Cardiology (EAPC), член Європейської асоціації по вивченню атеросклерозу (EAS); Європейської та Середземноморської Асоціації проти тромбоемболічних захворювань (EMLTD -European and Mediterranean League against Thromboembolic Diseases);,
Адреса: ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України», пр. Любові Малої, 2а, Харків, Україна, 61039
Телефон +38 057 373 90 47.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.