Запровальна Ольга Євгеніївна

Посада: провідний науковий співробітник відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Вчений ступінь: доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.11. «Кардіологія» (2017 р.)
Вчене звання: старший науковий співробітник за спеціальністю 14.01.11. «Кардіологія» (2003 р.)
Навчання:
1987 р. з відзнакою закінчила Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа»
1995 - 1998 рр. - аспірантура у Інституті терапії НАМН України за спеціальністю 14.01.11. «Кардіологія».
Клінічний стаж: 32 роки.
З 1987 по 1995 рр. працювала у практичній медицині - виконувала обов’язки терапевта, кардіолога, анестезіолога-реаніматолога у лікарні швидкої та невідкладної допомоги м. Харкова.
Сертифікований лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.
Сертифікований лікар-терапевт першої категорії.
В теперішній час постійно курує та консультує хворих у клініко-діагностичному терапевтичному відділенні, відділенні ішемічної хвороби серця та консультативній поліклініці інституту.
Науковий стаж: 27 років
З 1995 по 1998 рр. проходила аспірантуру у відділі атеросклерозу та його ускладнень під керівництвом проф. В.І. Волкова. В 1999 захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук за темою «Вплив інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту на гемостаз у хворих на ішемічну хворобу серця»
З липня 1998 року продовжила наукову діяльність у Інституті терапії АМН України на посаді молодшого наукового співробітника відділу атеросклерозу та його ускладнень, а з травня 2001 року по січень 2019 - старший науковий співробітник відділу атеросклерозу та його ускладнень (подалі – відділ атеросклерозу та ішемічної хвороби серця).
З 1999 по 2015 рр. була відповідальним виконавцем 5 тем науково-дослідної роботи, що виконувались у відділі атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Як відповідальний виконавець розробляла дизайн дослідження, планувала наукові експерименти, відповідала за відбір тематичних хворих, їх клініко-біохімічне та інструментальне обстеження, аналізувала та обробляла отримані результати за допомогою методів медичної статистики, координувала написання виконавцями публікацій за темою роботи.
В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Антитромбоцитарна терапія ішемічної хвороби серця: патогенетичні аспекти, ризики та діагностично-терапевтична стратегія».
24 січня 2019 переведена у новоутворений відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань.
Основний напрямок наукових досліджень був пов’язаний із вивченням ендотеліальної дисфункції, порушень гемостазу та ефективності антитромбоцитарних препаратів у патогенезі ішемічної хвороби серця (ІХС) з метою оптимізації антитромботичної терапії.
Сучасна сфера наукових інтересів: розробка концепції передчасного старіння, алгоритмів його ранньої діагностики і профілактики на підставі вивчення впливу генетичних та епігенетичних факторів на формування різних фенотипів метаболічно-асоційованих захворювань.

Результати наукових досліджень неодноразово докладались на наукових конференціях та конгресах, в тому числі на Європейському Конгресі кардіологів, конгресах Європейського товариства геріатрів (EUGMS), Європейського товариства профілактичної кардіології European Association of Preventive Cardiology (EAPC), Європейської асоціації по вивченню атеросклерозу (EAS), Міжнародному конгресі по тромбозу, Національних конгресах кардіологів.

Нагороди:
2002 р. Почесна грамота Харківського міського виконавчого комітету;
2007 р. Почесна грамота Жовтневої районної ради міста Харкова;
2013 р. Почесна грамота Харківської міської ради.
2019 р. Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
Неодноразово відзначалася подякою і грамотами адміністрацією інституту з приводу Дня медичного працівника та Дня науки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток медичної науки і вітчизняну медицину, висококваліфіковану медичну допомогу населенню.
Публікації: більше 230 друкованих робіт, в тому числі 13 Деклараційних патентів України, посібники.

Участь в міжнародних товариствах:

є членом Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology); Європейського товариства геріатрів (EUGMS), Європейського товариства профілактичної кардіології European Association of Preventive Cardiology (EAPC), член Європейської асоціації по вивченню атеросклерозу (EAS); Європейської та Середземноморської Асоціації проти тромбоемболічних захворювань (EMLTD -European and Mediterranean League against Thromboembolic Diseases);,
Адреса: ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України», пр. Любові Малої, 2а, Харків, Україна, 61039
Телефон +38 057 373 90 47.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.