Лавренко Тетяна Анатоліївна


Лавренко Тетяна Анатоліївна у 1993 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. З 1993 року почала працювати старшим лаборантом у відділі координації терапевтичної служби України, а з 2003 р. - науковім співробітником.
Брала участь у формуванні оригінальної інформаційної бази стану захворюваності, розповсюдженості основних нозологічних форм та стану здоров’я населення різних регіонів України; розробляла «Алгоритм моніторування факторів ризику та вибору стратегії профілактики серцево-судинних захворювань»; розробляла опитувальник для вивчення поведінкових факторів ризику. Приймала участь у створенні комп’ютерної програми «Система моніторингу факторів ризику, профілактики і прогнозування хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ) на рівні первинної медико-санітарної допомоги», що захищена авторським правом. Здійснює аналіз даних опитувальника за факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань, що використовується в науково-дослідній роботі. Проводить порівняльну характеристику календарного, біологічного віку і коефіцієнта старіння у пацієнтів з різними факторами серцево-судинного ризику, е відповідальним виконавцем звіту про патентні дослідження НДР «Вплив факторів серцево-судинного ризику на передчасне старіння».
В теперішній час приймає участь в створенні, поповненні та обробці баз даних та у патентному пошуку НДР «Визначити вплив генетичних та епігенетичних факторів на розвиток передчасного старіння при метаболічно-асоційованих захворюваннях та розробити персоніфіковані підходи до їх профілактики».
У 2004 році на базі ХМАПО пройшла тематичне удосконалення «Обробка та аналіз медичної інформації за допомогою комп’ютерних технологій».
Була співвиконавцем 10 науково-дослідних робіт. Являється автором/співатором 205 друкованих наукових праць.