Лавренко Тетяна Анатоліївна

Лавренко Тетяна Анатоліївна у 1993 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. З 1993 року почала працювати старшим лаборантом у відділі координації терапевтичної служби України, а з 2003 р. - науковім співробітником.

Брала участь у формуванні оригінальної інформаційної бази стану захворюваності, розповсюдженості основних нозологічних форм та стану здоров’я населення різних регіонів України; розроблено «Алгоритм моніторування факторів ризику та вибору стратегії профілактики серцево-судинних захворювань»; розроблено опитувальник для вивчення поведінкових факторів ризику. Приймала участь у створенні комп’ютерної програми «Система моніторингу факторів ризику, профілактики і прогнозування хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ) на рівні первинної медико-санітарної допомоги», що захищена авторським правом.

Постійно проводить організаційну підготовку науково-практичних конференцій ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» в рамках Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині - здоров’я нації». Приймає участь в складанні річного звіту Інституту: розділ «Координація наукової діяльності», розділ «Науково-організаційна робота»; в підготовці науково-практичних конференцій молодих вчених у вигляді підготовки до друку збірникив тез. Брала участь у підготовці до друку 2-х томів методичного довідника «Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов», монографії «Профілактика неінфекційних захворювань», спеціалізованого видання «Кардиология в таблицах и схемах» та «Гастроэнтерология. Краткий практикум в таблицах и схемах».

В теперішній час здійснює аналіз даних опитувальника за факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань, що використовується в науково-дослідній роботі. Проводить порівняльну характеристику календарного, біологічного віку і коефіцієнта старіння у пацієнтів з різними факторами серцево-судинного ризику, е відповідальним виконавцем звіту про патентні дослідження НДР «Вплив факторів серцево-судинного ризику на передчасне старіння».

У 2004 році на базі ХМАПО пройшла тематичне удосконалення «Обробка та аналіз медичної інформації за допомогою комп’ютерних технологій».

Була співвиконавцем 9 науково-дослідних робіт. Являється автором/співатором 194 друкованих наукових праць.