Ярина Надія Андріївна

Ярина Надія Андріївна у 1983 році з відзнакою закінчила Харківський медичний інститут.

З 1983 року почала працювати в Інституті терапії АМН України лікарем організаційно-методичного відділу, потім молодшим науковим співробітником відділу координації терапевтичної служби України. З 1986 р. по теперішній час працює науковим співробітником відділу науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою. Має великий трудовий стаж: роботи в Інституті терапії - 35 років, з них - 30 наукового.

З 2001 року має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Організація і управління охороною здоров`я», яка була підтверджена атестаційною комісією Харківської філії НАМН України в 2015 році.

Була виконавцем 9 науково-дослідних робіт.

Являється автором/співавтором більше 130 публікацій: в тому числі книги «Досягнення ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», методичних рекомендацій «Сучасні аспекти первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань в терапевтичній практиці», 29 статей та 102 тез. Співавтор 9 нововведень.

За час роботи в інституті була куратором 36 циклів «Актуальні проблеми терапії», на яких підвищили кваліфікацію понад 1500 лікарів з усіх областей України.

За її участі організовано та проведено 64 Всеукраїнські виїзні науково-практичні конференції, у яких прийняли участь понад 23000 лікарів практичної охорони здоров’я з усіх областей України. З 2003 р. конференції проводяться в рамках «Школи терапевтів ім. Л.Т. Малої» на честь пам’яті фундатора терапії академіка Любові Трохимівни Малої.

Сприяла впровадженню в лікувально-профілактичні заклади України понад 300 наукових розробок інституту у вигляді патентів, методичних рекомендацій, інформаційних листів, публікацій.

Займається питаннями організації та проведення Днів терапевта, Днів кардіолога.

Надає необхідну планову документацію, щорічні пропозиції з впровадження досягнень медичної науки в роботу лікувально-профілактичних закладів України, приймає участь в складанні річних звітів інституту (розділ 5 «Організаційно-методична робота»), а також щоквартально складає звіти про виконання завдань наукових досліджень та про результати виконання досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету до Науково-коордінаційного управління НАМН України.

За багаторічну сумлінну працю, відданість справі, професіоналізм, особистий внесок у розвиток медичної науки неодноразово нагороджена почесними грамотами від адміністрації ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України».