Грідасова Людмила Миколаївна

Грідасова Людмила Миколаївна у 1986 році закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут. Після проходження ординатури на базі Інституту терапії в 1986-87 рр. пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника відділу науково-медичної інформації.

З грудня 2013 року працює старшим науковим співробітником відділу науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України».

Постійно здійснює контроль за формуванням звітної документації по НДР установи, за поданням нововведень Інституту в щорічний Інформаційний бюлетень НАМН України.

Щорічно до НАМН та МОН України надає інформацію про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, готує Статзвітність за формою «Наука № 3».

Виконує роботу щодо планування, організації, проведення науково-медичних форумів в інституті. Формує електронні версії матеріалів науково-практичних конференцій (на сьогодні більше 3000 сторінок) для друку і електронної бази даних державної бібліотеки.

За запитами різних установ (в тому числі редакцій інформаційно-довідкових видань медичного та загального профілю) складає інформаційні довідки, готує популярні статті про діяльність інституту.

Була співвиконавицею 14 НДР. Являється автором/співавтором біля 200 друкованих наукових праць. У 2010 р. брала участь у підготовці Буклету інституту.

З 2006 року являється головою ревізійної комісії Інституту.

Постійно підвищує кваліфікаційний рівень. Має сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».

За багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм неодноразово нагороджена грамотами від профспілкової організації Жовтневого району м. Харкова та Інституту.