Удовиченко Марина Михайлівна

 

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

 

      Має медичні спеціальності: кардіологія, функціональна діагностика, внутрішні хвороби (вища категорія).  Науковий стаж 11 роки, клінічний стаж 15 років.

      Після закінчення у 2003р інтернатури за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, з 2005 по 2007 р. проходила навчання у клінічній інтернатурі за спеціальністю терапія. У 2009р пройшла спеціалізацію з терапії, у 2013р отримала спеціалізацію -  кардіологія, у 2017 – функціональна діагностика.

      У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук.

      Приймає активну участь в роботі науково-практичних конференцій, семінарів та конгресів в України та за кордоном.

      Основні напрями роботи: клінічна кардіологія з урахуванням коморбідних станів, генетичних особливостей перебігу хронічної серцевої недостатності. Дослідження стану судинної системи. Діагностика серцево-гомілкового судинного індексу, передчасного старіння судин. Формування підходів до індивідуалізації фармакотерапії неінфекційних, зокрема, серцево-судинних захворювань.

      В 2012 г. отримала диплом «Конкурсу винахідників 2012 р.» за розробку нових способів діагностики несприятливих прогнозів у пацієнтів з серцевою недостатністю.  

      В 2014р отримала Стипендію Харківської обласної державної адміністрації (в галузі науки імені Іллі Ілліча Мечникова з медицини і біології).

      2014 р – переможець конкурсу молодих вчених Асоціації кардіологів України ВГО «Проти гіпертензії».

      В 2015р отримала Диплом II ступеня за участь у англомовному конкурсі молодих вчених в рамках V Науково-практичній конференції Української Асоціації фахівців з серцевої недостатності  

      Член «Української Асоціації профілактичної медицини», член Європейської асоціації з серцевої недостатності,  член Європейського товариства атеросклерозу, член Міжнародного товариства превентивної кардіології.