Пивовар Сергій Миколайович

Доктор медичних наук, кардіолог та ендокринолог, старший науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань.

У 1996 році, з відзнакою, закінчив Запорізький державний медичний університет.
У 1996-1998 рр. навчався в магістратурі за фахом «кардіологія»;  у 1998-2001 рр. – в аспірантурі за фахом «кардіологія» на кафедрі факультетської терапії Запорізького державного медичного університету

У лютому 2001 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ремоделювання серця та рівень ендотеліну-1 при ускладненому перебігу інфаркту міокарда» (за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія) під керівництвом доктора медичних наук, професора Сиволапа В.Д.

З червня 2001 по грудень 2004 рр. працював старшим науковим співробітником відділу функціональна діагностика Інституту терапії АМН України (м. Харків).

У 2001 р отримав спеціалізацію «функціональна діагностика».

З 2004 року по теперішній час працює старшим науковим співробітником відділу клінічна фармакологія та фармакогенетика неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

У 2013 р – отримав спеціалізацію за фахом ендокринологія. У 2018 році отримав другу категорію за вказаним фахом.

Виступав як співдоповідач на Національних конгресах кардіологів, наукових конференціях.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом кардіологія.

Основним напрямом наукової роботи є вплив фармакогенетичних чинників на перебіг серцевої недостатності та ефективність терапії.

З 2016 року вивчає особливості плину серцевої недостатності у хворих з синдромом «низького трийодтироніну”.

Клінічні інтереси: порушення ритму та провідності серця, серцева недостатність. Лауреат премії ім. В.В. Фролькіса (2003 р)

У грудні 2020 року захистив докторську дисертацію на тему: «Оптимізація прогнозування перебігу та ефективності лікування серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою тиреоїдною патологією» (за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби) під керівництвом доктора медичних наук, професора Рудика Ю.С.