Лозик Тетяна Валентинівна

науковий співробітник відділу клінічної фармакології та   фармакогенетики неінфекційних захворювань

             

          Закінчила   Харківський  державний університет ім. М. Горького в 1984році  і  була рекомендована на роботу в Харківський філіал Київського НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеско до відділу клінічної фармакології та фармакотерапії.  Займалася визначенням мікроелементів і продуктів метаболізму циклу Кребса в біологічних рідинах хворих, що знаходилися на лікуванні і були включені до науково-дослідних робіт. В 1977 році закінчила  Харківське медичне училище за спеціальністю медична сестра.

           За весь період роботи в Інституті була виконавцем усіх НДР, що проходили у відділі клінічної фармакології та фармакотерапії: спочатку лаборантом з вищою освітою, потім молодшим науковим співробітником, науковим співробітником. Науковий стаж -30 років. Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації з клінічної біохімії в Академії післядипломної освіти і має сертифікат лікаря-спеціаліста з клінічної біохімії.

      Зараз працює  науковим співробітником відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань і займається проблемою впливу поліморфізму генів системи β-адренорецепції  на перебіг серцевої недостатності. Бере участь у науково-практичних конференціях, є співавтором  публікацій, патентів, тез.

Як співробітник відділу активно працює в напрямку, який пов’язаний з проведенням  міжнародних клінічних досліджень. Брала участь у розробці стандартних операційних процедур для Локальної етичної комісії Інституту та  стандартних операційних процедур для проведення клінічних досліджень у відділі, проводила збір інформації з побічної дії лікарських препаратів, що виникали в процесі лікування хворих, була координатором  досліджень з біоеквівалентності вітчизняних лікарських препаратів, що проводилися вперше в Україні.

             За багаторічну сумлінну працю і активну життєву позицію  неодноразово нагороджувалася грамотами  адміністрації Інституту та грамотою Харківської міської Ради, грамотою Президії Академії медичних наук України.