fadeenko_gl_str.jpg

Директор державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» , член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д.мед.н., професор ФАДЄЄНКО ГАЛИНА ДМИТРІВНА

     Член-коресподент НАМН України Галина Дмитрівна Фадєєнко відомий вчений-терапевт, яка створила наукову терапевтичну школу, що здобула авторитет в Україні і за її межами. За її ініціативою вперше в Україні було впроваджено методики визначення дослідження бактерій Helicobacter pylori за допомогою мікробіологічного методу.  Під її керівництвом вперше в Україні була розроблена інтегральна система прогнозування можливих ускладнень виразкової хвороби і її профілактики,  розроблений алгоритм ранньої неінвазивної діагностики стеатозу та стеатогепатиту неалкогольної етіології, запропоновані гематологічні критерії прогнозу розвитку фіброзу і цирозу печінки при хронічних гепатитах.

     Суттєвим досягненням Г.Д.Фадєєнко є визначення ролі кишкової мікробіоти, епігенетичних факторів та генетичної детермінованості в розвитку та прогресуванні найбільш розповсюджених неінфекційних захворювань в умовах коморбідності, визначення ранніх (доклінічних) маркерів поєднаної патології з подальшою розробкою заходів профілактики та призначення їх персоніфікованого лікування.

     Г.Д. Фадєєнко – учень  і послідовник академіка Л.Т. Малої, засновника Інституту терапії. Вона гідно розвиває традиції, закладені його вчителем, проводячи  потужну  наукову ,  клінічну та суспільну діяльність.

Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України - офіціяльна сторінка у Facebook
Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України - на сайті НАМНУ
сайт Української асоціації профілактичної медицини