Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій N_5__ від 22.11.2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
N_5__ від 22.11.2010 р.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державна установа „Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії Медичних наук України”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04528465
1.3. Місцезнаходження: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Репко Олена Борисівна, заступник директора з загальних питань, Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039 ,  (057) 373-90-02  ,elena_repko@mail.ru
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). : Академія медичних наук України,  00061125

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: «Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне»  33.10.1
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 3 ( три) лоти
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності) http://www.therapy.org.ua/
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: дата 18.10.2010р. та  номер 38247
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: дата 08.11.2010р.. та  номер 04004.
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України: 22.11.10. та  номер      39387
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 6 шість
5.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Інженерний центр „Імпульс”,
2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”,
3. Приватне підприємство „Медтехніка Херсон Сервіс”,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма „ЕКОМЕТ”,
5. Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство  „Лаборімус” 
6. Товариство з обмеженою відповідальністю „Астарта”
5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
1. код 14219908
2. код 14234523
3. код 32479367
4. код 31645257
5. код 25611682
6. код 30883122
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації  (для фізичної особи):
1. Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/1, 16600;
2. Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Незалежності, 13, 16600;
3. Херсонська область,  м. Херсон, Суворовський    р-н, вул. 49 Гвардійської Херсонської  дивізії, буд. 49, корпус 2, кв. 21, 73000;
4. Харківська область, м. Харків, Фрунзенський р-н, вул. Краснодарська, буд. 171, корп. 3, кв. 95, 6117;
5. м. Харків, Ленінський р-н вул. Полтавський Шлях, буд.152, 61098;
6. Харківська обл., Київський р-н, м. Харків, вул. Шевченко, буд.317 , 61033.
6. Інформація щодо цінових пропозицій:
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 1 листопада 2010 року час : 10 год 00 хвл
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 1 листопада 2010 року час : 10 год 15 хвл
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 6 шість
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення: не має.
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Інженерний центр „Імпульс”,

Ціна

Лот №1 – 37 500,00 грн. без ПДВ;
Лот №2 – 44 600,00 грн. без ПДВ

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”,

Ціна

Лот №1 – 27 000,00 грн. без ПДВ;
Лот №2– 35 830,00 грн. без ПДВ;

3. Приватне підприємство „Медтехніка Херсон Сервіс”,

Ціна

Лот №1 – 33 500,00 грн. без ПДВ;
Лот №2 – 39 800,00 грн. без ПДВ;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма „ЕКОМЕТ”,

Ціна

Лот №3 – 21 350,00 грн. без ПДВ

5. Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство  „Лаборімус”

Ціна

Лот №3 – 37 900,00 грн. ПДВ не передбачено;

6. Товариство з обмеженою відповідальністю „Астарта”

Ціна

Лот №3 – 40 250,00 грн. ПДВ не передбачено;

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ)  (цифрами) (словами)
Лот   № 1 : 27 000,00 грн без ПДВ ( двадцять сім тисяч грн. 00 коп без ПДВ) 
Лот № 2: 35 830,00грн  без ПДВ (тридцять п’ять тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп без ПДВ)
Лот №3: 21 350,00 грн без ПДВ (двадцять одна тисяча триста п’ятдесят грн. 00 коп без ПДВ )
6.7. Дата акцепту пропозиції: 04.11.2010р.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Лот   № 1 :  Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково-виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”
Лот  № 2 :   Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково-виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”
Лот  №3: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма „ЕКОМЕТ”

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
Лот   № 1 :  14234523
Лот   № 2 :  14234523
Лот    №3:   31645257
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
Лот   №  1 : Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 13, 16600 тел. (04631) 5-19-14, 5-29-38
Лот   №  2 Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 13, 16600 тел. (04631) 5-19-14, 5-29-38
Лот   № 3:  Харківська область, м. Харків, вул. Краснодарська, буд. 171, корп. 3, кв. 95, 61176, (057) 777-33-39, 715-85-69
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 16.11. 2010р.
Лот   № 1 : 27 000,00 грн без ПДВ ( двадцять сім тисяч грн. 00 коп без ПДВ) 
Лот № 2: 35 830,00грн  без ПДВ (тридцять п’ять тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп без ПДВ)
Лот №3: 21 350,00 грн без ПДВ (двадцять одна тисяча триста п’ятдесят грн. 00 коп без ПДВ )
9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
10.1. Дата прийняття рішення.
10.2. Підстави.
11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
Всі документи, надані учасниками на підтвердження  відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим  у ст. 16 Закону в наявності та відповідають встановленим законодавством вимогам, підстава – належним чином оформлені  довідки про наявність матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, про виконання аналогічних договорів, документи, що підтверджують наявність фінансової спроможності виконати умови договору;
 обставини встановлені статтею 17 Закону відсутні , підстава – відомостей  щодо невідповідності  учасників  вимогам, передбаченим статтею 17 Закону Замовником не отримано.  
11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Інженерний центр „Імпульс”,
2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”,
3. Приватне підприємство „Медтехніка Херсон Сервіс”,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма „ЕКОМЕТ”,
5. Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство  „Лаборімус” 
6. Товариство з обмеженою відповідальністю „Астарта”
11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам
11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Інженерний центр „Імпульс”,
2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”,
3. Приватне підприємство „Медтехніка Херсон Сервіс”,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма „ЕКОМЕТ”,
5. Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство  „Лаборімус” 
6. Товариство з обмеженою відповідальністю „Астарта”
11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
12. Інша інформація: закупівля здійснюється шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій оскільки для товарів, що закуповуються  існує постійно діючий ринок, та вартість закупівлі не  перевищує 200 тисяч гривень.

13. Склад комітету з конкурсних торгів _____________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).
Тверетінов О.Б.              головний лікар
Гріднєв О.Є.                  вчений секретар
Рєпко О.Б.                    заступник директора з загальних питань
Чубінець І.І.                 заступник директора з економічних питань
Постнікова Л.В.               головний бухгалтер
Подкоритова Н.В.       інженер відділу науково-медичної інформації з бібліотекою
Іванова О.Л.                 завідуюча організаційно-методичним, інформаційно-аналітичним відділом

Головний лікар ДУ «Інститут терапії
імені Л.Т. Малої АМН України»             __________________ О.Б. Тверетінов


Назад