Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

ПОВІДОМЛЕННЯ учасникам про результати процедури закупівлі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

ПОВІДОМЛЕННЯ
учасникам про результати процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державна установа „Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії Медичних наук України”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04528465
1.3. Місцезнаходження: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039 .

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: «Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне» 33.10.1
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 3 ( три) лоти
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2-А, 61039
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  листопад- грудень 2010 р.

3. Процедура закупівлі: запит цінових пропозицій
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: дата 18.10.2010р. та  номер оголошення  38247

5. Результат проведення процедури закупівлі:
5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів.
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):
Лот   № 1 : 27 000,00 грн без ПДВ ( двадцять сім тисяч грн. 00 коп без ПДВ)
Лот   № 2 : 35 830,00 грн  без ПДВ ( тридцять п’ять тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп без ПДВ)
Лот    №3 : 21 350,00 грн без ПДВ (двадцять одна тисяча триста п’ятдесят грн. 00 коп без ПДВ )
5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів).

№ п/п Найменування Ціна за одиницю, грн без ПДВ
1 Кардіодефібрилятор – монітор  портативний  з  універсальним  живленням 27 000,00
2 Комплекс діагностичний автоматизований  у складі: 12-ти канального електрокардіографа та велоергометра з персональним комп’ютером та лазерним принтером з програмним забезпеченням 35 830,00
3 Полуавтоматичний біохімічний  аналізатор 21 350,00

5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною  04.11.2010р.
5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
5.5.1. Дата прийняття рішення.
5.5.2. Причини.

6. Інформація про переможця торгів:
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Лот №1: Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково-виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”
Лот №2: Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково-виробниче підприємство ”МЕТЕКОЛ”
Лот №3: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма „ЕКОМЕТ”
6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
Лот   № 1 :  14234523
Лот   № 2 :  14234523
Лот    №3:   31645257
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
Лот   №  1 : Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 13, 16600 тел. (04631) 5-19-14, 5-29-38
Лот   №  2: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 13, 16600 тел. (04631) 5-19-14, 5-29-38
Лот   № 3:  Харківська область, м. Харків, вул. Краснодарська, буд. 171, корп. 3, кв. 95, 61176, (057) 777-33-39, 715-85-69

<td >

Головний лікар Голова комітету з конкурсних торгів

<td >Тверетінов Олександр
Борисович

(прізвище, ініціали)
<td >

____________ (підпис) М. П.

Вик. Рєпко О.Б.тел. (057) 373-90-02;


Назад