Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

Державна установа “Інститут терапії імені Л.Т Малої АМН України” проводить конкурс на оренду не житлових приміщень під розміщення банкомата

ОГОЛОШЕННЯ
Державна установа “Інститут терапії імені Л.Т Малої АМН України”
проводить конкурс на оренду не житлових приміщень під   розміщення банкомата

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс – Державна установа “Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України”, м. Харків, проспект . Постишева, 2 “а”.
Назва об’єкта та місцезнаходження, цільове призначення, склад майна : нежитлове приміщення площею     2,0  м2  на 1-му поверсі вестибюлю  корпусу  консультативної поліклініки Інституту ( реєстровий номер 04528465.1.АААДЕА583)   за адресою: м. Харків, просп. Постишева, 2 “а”. для розміщення банкомата 
Балансоутримувач – Державна установа “Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України”.
Орган управління – Академія медичних наук України.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду – 11 400.00   без ПДВ (одинадцять тисяч чотириста грн. 00 коп)
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди з ПДВ (20%) – 354,12 грн  
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії наступний перелік матеріалів:
Для всіх учасників юридичних осіб :  

1.Заяву про участь у конкурсі;
2.Проект договору оренди (пропозиція) надається в конверті з написом «на конкурс» , запечатаному печаткою ( при наявності)
3Додаткові пропозиції до договору оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна (відображаються в проекті договору  оренди)*
*вказані пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу та чинному законодавству.
4. розрахунок орендної плати за перший (базовий) місяць оренди підписаний керівником та головним бухгалтером  ( подається в одному примірнику)
5. Документи , що посвідчують повноваження представника юридичної особи учасника конкурсу або копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу
6. Нотаріально завірені копії документів, що підтверджують реєстрацію банку в НБУ.
7. Нотаріально завірена копія банківської  ліцензії.
8. Нотаріально завірені копії установчих документів(  в т.ч. статуту  та установчого договору);
9.Завірений учасником Витяг з рішення про створення банку (протоколу установчих зборів)  та затвердження його статуту.
10.нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію, довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЕДРПОУ
11.Звіт про фінансові результати ,
12.Відомості про фінансове становище(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської/кредиторської заборгованостей;
13. Довідку від учасника конкурсу, що проти нього не порушено справу про банкрутство.
14. Копія довідки про взяття на облік платника податків
15. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість( форма № 2-р)
16. Повідомлення про засоби зв’язку з учасниками.

Основні умови конкурсу:
1. Максимальний запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати;
2. додержання умов договору оренди;
3. страхування орендованого майна на користь балансоутримувача та надання орендодавцю – балансоутримувачу копій договору страхування орендованого майна, страхового полісу та копій платіжних доручень після укладання договору оренди протягом 30-ти днів; отримання дозволу Держпожежнагляду в 5-ти денний термін з дня підписання договору оренди та надання завіреного належним чином дозволу орендодавцю в 5-ти денний термін з моменту його отримання, заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно третім особам;
4. зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем внесення змін до складу орендованого майна; 5. вживання заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкту оренди;
6. відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та укладання прямих договорів з постачальниками комунальних послуг;
7. відшкодування балансоутримувачу плати за землю;
8. термін дії договору оренди 35 місяців;
9. наявність договору  на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам Орендодавця в безготівковій формі.
10.У разі, якщо Орендар провів за свій рахунок покращання, які невід’ємні без шкоди для орендуємого об’єкту, він не має права після закінчення договору на компенсацію вартості цих покращань;
 11.ефективне використання об’єкта за цільовим  призначенням;
12. дотримання вимог експлуатації об’єкта .оренди в тому числі екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм, утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані
13. послуги оцінювача, рецензента звіту про оцінку , опублікування в пресі компенсує переможець конкурсу;
14. переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом двох тижнів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу державного казначейства за місцем розташування об’єкту оренди протягом 7 банківських днів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок подальших платежів за використання майна. У випадку відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди, завдаток поверненню не підлягає.
15. Інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженому управляти відповідним державним майном
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання умов конкурсу. 
Заяви про  участь в конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Харків, просп. Постишева, 2 “а”, кабінет провідного юрисконсульта .
Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу  – за 7 календарних днів до початку проведення конкурсу.
 Дата, час і місце проведення конкурсу : через 20 календарних днів з дати публікації в газеті «Слобідський край» о 10.00 години  у   кімнаті для нарад  на першому поверсі кардіологічного корпусу ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України» за адресою: м. Харків, проспект  Постишева, 2 “а”,
Телефон для довідок: 373-90-02

 

Голова конкурсної комісії            Тверетінов Олександр Борисович