Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

vhb3

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна установа«Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04528465.

1.3. Місце знаходження: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35216016000283 ГУДКУ в Харківській області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Рєпко Олена Борисівна, заступник директора з загальних питань, Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039, тел./факс (057) 373-90-02, elena_repko@mail.ru

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Академія медичних наук України, 00061125

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Препарати фармацевтичні різні 24.42.2. Два лоти.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот 1:84 найменуванняв кількості 1527 одиниць;

лот 2:5 найменуваньв кількості 2960 одиниць;

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: березень – грудень 2011. р.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, кімната для нарад, 61039.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати)

7.1. Розмір: не вимагається

7.2. Вид

7.3. Умови надання

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, кімната для нарад, 61039

8.2. Строк: 01.03.2011 р. до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, кімната для нарад, 61039

9.2. Дата: 01.03.2011 р.

9.3. Час: 10 год. 15 хв.

10. Додаткова інформація: Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16, 17Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Головний лікар ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України _________________________________ Тверетінов О.Б.

передав Рєпко Олена Борисівна

тел. 095 1187621

Державна установа «Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України»

Комітет з конкурсних торгів

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні комітету з конкурсних торгів

Державної установи «Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України»

Протокол № 10 від 03 лютого 2011 року

Голова комітету з конкурсних торгів

_______________ О.Б. Тверетінов

Документація конкурсних торгів

на закупівлю

24.42.2 Препарати фармацевтичні різні (два лоти)

(лот 1: 84 найменування в кількості 1527 одиниць

лот 2: 5 найменувань в кількості 2960 одиниць)

ПРОЦЕДУРА – ВІДКРИТІ ТОРГИ

Харків – 2011

I. Загальні положення

1 2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) (далі-Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів
Повне найменування Державна установа «Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України»
місцезнаходження Україна, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Рєпко Олена Борисівна, заступник директора з загальних питань

Україна, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

тел./факс: +38 (057) 373-90-02; e-mail: elena_repko@mail.ru

3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі 24.42.2 Препарати фармацевтичні різні
вид предмета закупівлі Препарати фармацевтичні різні
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Місце поставки: Україна, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

Кількість: (лот 1: 84 найменування в кількості 1527 одиниць

лот 2: 5 найменувань в кількості 2960 одиниць)

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Березень – грудень 2011 року
4. Процедура закупівлі Відкриті торги
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів. Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів в іноземній валюті. При цьому, при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Формула (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку:

Цтгрн = Цтінв × К, де

Цтгрн – ціна за од.товару в гривні;

Цтінв – ціна за од.товару в іноземнів валюті, згідно цінової пропозиції;

К – офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток 2) учасник має зазначити ціну за одницю та загальну суму по кожному найменуванню (в разі, коли до складу найменування входить декілько позицій, учасник зазначає ціну і суму по кожній позиції окремо), та загальну вартість всієї пропозиції.

Ціна зазначається у національній валюті України на умовах поставки DDP – Україна, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039 (Інкотермс – 2000).

Закупівля здійснюється за цінами, які не можуть перевищувати граничних рівнів цін (надбавок), встановлених законодавством України.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів Під час проведення процедур закупівель, усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи (в тому разі інформація щодо підтвердження відповідності товару вимогам документації), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою (за наявності) учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника).

Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію англійською, або російською мовами та надати переклад українською мовою (чи російською по документам, вказаним у ч.3 цієї статті) завірений підписом уповноваженої особи учасника торгів та печаткою (за наявністю).

II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації
конкурсних торгів
1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чиним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі в цілому.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання цих документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: “Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”)

Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог цього розділу, такий конверт не приймається і повертається відправнику.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких були зроблені окремі записи або правки, посвідчуються підписом уповноваженої особи Учасника та скріплені надписом «виправленому вірити».

До конверта вкладається опис всіх наданих документів з приміткою «Копія» або «Оригінал».

У випадку, якщо згідно цієї документації передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені надписом «З оригіналом згідно» тапосвідчені підписом уповноваженої особи учасника.

У випадках, окремо передбачених цією документацією, письмові документи подаються учасниками у вигляді нотаріально посвідченої копії. Якщо документацією не передбачено можливості надання копій, учаснику слід надавати оригінал відповідного документу.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника Для прийняття участі у торгах на закупівлю товару учаснику слід підготувати та подати Замовнику пропозицію, що відповідає вимогам цієї документації.

Пропозиція, що подається учасником, повинна складатися з:

1. комерційної частини; 2. технічної частини.

Комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити:

1.Форму пропозиції конкурсних торгів. Форма пропозиції конкурсних торгів оформлюється відповідно до Додатку 2 цієї документації, заповнюється з урахуванням вимог цієї документації та засвідчується підписом уповноваженої особи учасника.

2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів. Якщо особа виступає від імені учасника згідно статуту (чи іншого установчого документу), то учасник надає копію статуту, або завірену власною печаткою виписку зі статуту чи іншого установчого документу; завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п. або копію довіреності керівника учасника та інше). Якщо повноваження особи підтверджуються дорученням, учасник надає оригінал доручення.

3. Документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

4. Документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям відповідно Додатоку 1 до цієї документації, та документи, передбачені ст.6 розділу II цієї документації конкурсних торгів;

5. Відомості, викладені у довільній формі про керівництво та інших осіб, уповноважених представляти інтереси учасника (ім’я, по-батькові, контактний телефон);

6. Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю, оформлені згідно Додатку 4 до цієї документації та підписані уповноваженою особою учасника;

Технічна частина тендерної пропозиції повинна містити інформацію про відповідність запропонованого товару встановленим вимогам, згідно частини 7 та Додатку 5 цієї документації.

Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених п.2 розділу ІІІ цієї документації, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам документації. Пропозиції, які не відповідають умовам цієї документації, відхиляються.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів. не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагалось); погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагалось). Учасники, які не подовжують строк дії своїх забезпечень, вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх пропозицій.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у Додатку 1цієї документації.

Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі комерційної частини пропозиції. Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям наведений у Додатку 1цієї документації. У разі, якщо пропозиція учасника не містить документів, зазначених у Додатку 1до цієї документації, Замовник вважатиме, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику у процедурі закупівлі та відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

9) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки

10)пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкусних торгів

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Відповідно до статті 17 Закону, учасникам необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:копію статуту, установчого договору (за наявності), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення в ЄДРПОУ (за наявності) та копію ліцензії на право здійснення оптової торгівлі лікарськими засобами(ліцензії на виробництво лікарських засобів, якщо учасник є виробником запропонованого товару). Якщо учасник є нерезидентом, відповідні документи повинні бути легалізовані установленим чином (крім випадків, якщо чинним законодавством встановлено звільнення від легалізації).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Запропонований учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:

  • товари повинні бути зареєстрованими в Україні;
  • строк придатності товару на момент поставки Замовнику повинен становити не менше 12 місяців;
  • форма випуску, дозування препарату повинні відповідати таким, що вказані в документації конкурсних торгів ;
  • У разі наявності спеціальних вимог до препарату, стосовно його якості, ефективності, фармокоекономічних показників (вказаних в Додатку 5 до цієї документації), запропонований учасником препарату повинен їм відповідати.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути наведена наступним чином:

Учасники повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагає ця документація учасник надає гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів.

Пропозиція конкурсних торгів , що не містить передбачених документів та/або не відповідає пункту 7 розділу ІІІ цієї документації, вважається такою, що не відповідає умовам цієї документації.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники подають пропозиції конкурсних торгів по предмету закупівлі в цілому, зазначеному у пункті 3 розділу I цієї документації.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагалось). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

Україна, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, кімната для нарад, 61039

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

1 березня 2011 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

1 березня 2011 року о 10 год. 15 хв.; Україна, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, кімната для нарад, 61039

3. Процедура розкриття

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Пропозицією, що відповідає вимогам документації, вважається пропозиція, що узгоджується з усіма умовами цієї документації. Якщо пропозиція визнана такою, що не відповідає вимогам документації, вона відхиляється й не може згодом приводитись у відповідність.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Першим етапом оцінки є перевірка відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, наведеним у Додатку 1 до цієї документації. За результатами цього етапу пропозиції учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям, відхиляються згідно пункту 3 розділу IV цієї документації.

На наступному етапі здійснюється перевірка наданих учасниками пропозицій вимогам цієї документації. До оцінки пропозицій може бути залучена при необхідності робоча група експертів склад якої затверджується головою закладу Замовника своїм наказом. Рекомендації робочої групи враховуються під час визначення переможця процедури закупівлі. Пропозиції, що не відповідають умовам документації відхиляються відповідно до ст.29 Закону.

Замовник здійснює оцінку усіх невідхилених пропозиції згідно критеріїв та методики оцінки відповідно до Додатку 3 цієї документації.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій формі. Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

Замовник має право передавати учасникам будь-яку інформацію щодо торгів електронною поштою (на зазначену учасниками електронну адресу) з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються чинним законодавством України.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу дії, рішення, бездіяльності Замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і в наслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому Законом.

4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Додатком 1 цієї документації; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця Замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції, а іншим учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції обов`язково публікується, згідно Закону.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

Зазначаються замовником відповідно до Додатку 4 цієї документації.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії якої ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.


Назад