Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Відділ вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з НІЗ

Завдання та функції відділу:

В.О. керівника відділу – доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна В.О. керівника відділу – доктор медичних наук, професор
Фадєєнко Галина Дмитрівна

 • поглиблене вивчення патогенетичних механізмів найбільш важливих захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту: неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;
 • встановлення основних закономірностей розвитку та прогресування неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки у хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів, зокрема метаболічним синдромом;
 • розробка оригінальних підходів до діагностики варіантів перебігу і прогнозу виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Виділення критеріїв прогнозування ускладнень виразкової хвороби, таких як шлунково-кишкова кровотеча, перфорація, пенетрація;
 • розробка високоінформативних методів ранньої діагностики і прогнозування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на метаболічний синдром; визначення патогенетичних ланок формування серцево-судинного ризику у пацієнтів даної категорії;
 • розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування неалкогольної жирової хвороби печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (зокрема її позастравохідних проявів) та запальних захворювань кишковика;
 • розробка ефективних підходів до первинної і вторинної профілактики захворювань органів травлення з метою попередження або гальмування розвитку ускладнень означених хвороб.

Основні наукові напрямки:

Вивчення розповсюдженості, визначення етіологічних факторів, механізмів розвитку та хронізації захворювань печінки; розробка нових методів діагностики та прогнозування варіантів їх перебігу з урахуванням поліморфізму генів та визначення персоніфікованої терапії; апробація та впровадження нових технологій медикаментозного і немедикаментозного лікування та профілактики ускладнень хвороб печінки. Важливим напрямком є вивчення коморбідної патології – печінка та серцево-судинні захворювання, печінка та цукровий діабет, ожиріння тощо.

Другим важливим напрямком у діяльності відділу є вивчення особливостей перебігу захворювань стравоходу, включаючи гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), хронічні гастрити, асоційовані з Helicobacter pylori, захворювання підшлункової залози, тонкої та товстої кишок.

Співробітники відділу

Найважливіші результати досліджень:

 • Проведений порівняльний аналіз генетичного профілю пацієнтів з ГЕРХ в поєднанні з ІХС та осіб з ізольованою ГЕРХ і визначений взаємозв’язок поліморфізму гену GNB3 зі ступенем ураження слизової оболонки стравоходу.
 • Визначені предиктори ризику розвитку ерозивних форм ГЕРХ при її коморбідному перебігу з ІХС з урахуванням маркерів ендотеліальної дисфункції.
 • Охарактеризовано реакцію епітелію стравоходу, активність запального процесу та рівень запальної інфільтрації слизової оболонки стравоходу у хворих з коморбідною патологією.
 • На підставі визначених порушень балансу регенеративних та деструктивних процесів в слизовій оболонці стравоходу розроблені схеми лікування хворих на ГЕРХ в поєднанні з ІХС з урахуванням ендотеліальної дисфункції та запально-деструктивних змін в слизовій оболонці стравоходу
 • Визначений взаємозв’язок НАЖХП з ожирінням (67%), порушенням толерантності до глюкози та цукрового діабету 2 типу (57%), гіпертригліцеридемією (47%) та низьким рівнем ліпопротеїдів високої щільності; артеріальна гіпертензія виявлена у 17 % хворих НАЖХП.
 • У пацієнтів з НАЖХП вивчено основні фенотипічні ознаки захворювання та генетичний поліморфізм гена ADIPOR2 , що дозволило індивідуалізувати метаболічний статус цих пацієнтів та створити алгоритм ранньої діагностики та прогнозування формування атерогенезу у хворих з різним рівнем кардіоваскулярного різику .
 • Розроблений алгоритм призначення своєчасних профілактичних заходів щодо профілактики серцево-судинних захворювань у хворих на НАЖХП.

Співробітники відділу Співробітники відділу

Усі методи діагностики, профілактики та лікування захворювань печінки та стравоходу, підшлункової залози, тонкої та товстої кишок проводяться з використанням сучасних технологій, включаючи генетичні, цитологічні, імуно-гістохімічні та інші методи дослідження.

За роки існування відділу співробітниками опубліковано більш ніж 20 монографій, 1250 статей. Захищені 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 17 – кандидата медичних наук.

Клінічною базою відділу є відділення гастроентерології та терапії Інституту на 60 ліжок. Завідуючий відділенням кандидат медичних наук Черняк А.М.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а