Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Відділ нефрології

Керівник – доктор медичних наук, професор Іван Іванович ТопчійКерівник – доктор медичних наук, професор Іван Іванович Топчій

Завдання та функції відділу

Завдання:

 • вивчення змін центральної та периферичної гемодинаміки, принципів та типів ремоделювання серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок;
 • дослідження порушень функціонального стану нирок на основі визначення швидкості клубочкової фільтрації, рівнів мікроальбумінурії і протеїнурії та показників ниркового кровотоку на різних стадіях хронічної хвороби нирок;
 • визначення взаємовідносин між компонентами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при захворюваннях нирок;
 • вивчення фенотипічних характеристик клітин крові та встановлення їх взаємозв’язку зі ступенем порушення функції нирок;
 • дослідження порушень мінерального обміну у хворих на хронічну хворобу нирок;
 • визначення ефективності сучасних лікарських засобів з нефропротекторною дією при лікуванні хронічної хвороби нирок та розробка методів комбінованої нефропротекторної терапії у хворих цієї категорії з урахуванням чинників прогресування захворювання;
 • розробка адекватних методів первинної та вторинної профілактики нефросклерозу у хворих на хронічну хворобу нирок.

Функції:

 • проведення науково-дослідної роботи у відповідності до завдань відділу;
 • відбір тематичних хворих відповідно до запланованих науково-дослідних робіт;
 • поглиблене обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт;
 • проведення консультативної роботи у поліклініці інституту і лікувальної роботи у відділенні гіпертензій та захворювань нирок;
 • дослідження особливостей патогенезу хронічних хвороб нирок;
 • організація регулярних публікацій результатів роботи відділу в фахових вітчизняних і закордонних виданнях.
 • забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
 • патентування нових та ефективних методів діагностики, прогнозування, лікування та профілактики хронічних хвороб нирок;
 • впровадження результатів досліджень у практику охорони здоров’я України.
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики захворювань нирок.

Основні наукові напрямки

Вивчення механізмів виникнення та прогресування запальних та незапальних (діабетична, подагрична нефропатії й ін.) захворювань нирок, змін імунного, клітинного та гуморального гомеостазу, дослідження систем регуляції артеріального тиску при дисфункції судинного ендотелію і становленні нефрогенної гіпертонії, дослідження механізмів прискореного розвитку серцево судинних змін у хворих на хронічну хворобу нирок.

Найважливіші результати досліджень

 • У хворих на запальні нефропатії вивчені закономірності змін клітинного та гуморального іммунітету, які, через порушення функції ендотелію приводять до прогресування нефросклерозу, хронічної ниркової недостатності та раннього розвитку серцево-судинних ускладнень.
 • Розроблено сучасні методи діагностики серцево-судиних ускладненнь у хворих на ХХН з урахуванням стану судинного ендотелію.
 • У хворих на хронічні хвороби нирок встановлено важливе значення оксидативного стресу, який може бути ініціальним механізмом запуску пошкодження клітинних мембран і прогресування ниркової та судинної патології.
 • Вивчений взаємозв’язок між вираженістю фіброзуючих процесів у нирках, ступенем порушень ниркової гемодинаміки і станом ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, у хворих із запальними і незапальними захворюваннями нирок.
 • При діабетичній нефропатії (ДН) визначені порушення в системі гемостазу, які відіграють потенційну роль у розвитку гломерулосклерозу та інтерстіціального фіброзу нирок.
 • Запропоновано сучасний підхід до використання нефропротекторної терапії з додатковим призначенням донаторів L-аргініну, антиоксидантів та ангіопротекторів, який сприяє зниженню напруженості оксидантного стресу, покращенню функції ендотелію та стану органів-мішеней у хворих на ХХН.
 • Вивченна ефективность в клінічній нефрології методів медикаментозної і екстракорпоральної корекції запальної активності клітин білої крові, поряд із регуляцією імунного статусу, плазменної і тромбоцитарної систем гемостазу.
 • Розроблені нові діагностичні та лікувальні технології для корекції мінерального обміну у хворих на ХХН.

Співробітниками відділу опубліковано понад 700 наукових праць, видано 12 методичних рекомендацій, одержано 33 патентів на винаходи, захищено 10 кандидатських дисертацій та 4 докторських дисертації. Результати проведених досліджень були повідомлені на 39 з’їздах, симпозіумах і конференціях України, європейських і міжнародних конгресах.

Клінічною базою відділу є відділення гіпертензій та захворювань нирок, яке очолює кандидат мед. наук, лікар вищої категорії М.М. Дунаєвська.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а