Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

Для одержання оцінки етичних аспектів клінічного випробування заявник подає до Комісії з питань етики та деонтології наступні документи:

1. Супровідний лист згідно із формою на ім҆ я Голови комісії з проханням розглянути надані документи клінічного дослідження.
2. Заяву для одержання погодження Комісії з питань етики при Інституті щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу за формою.
3. Коротке викладення змісту (синопсис) протоколу клінічного випробування українською мовою.
4. Брошуру дослідника, що повинна містити інформацію, наведену у розділі 7 Належної клінічної практики (GCP).
5. Копію Висновку Центру, затвердженого ЦОВВ (за наявності).
6. Доручення, видане спонсором, з чітко визначеними делегованими повноваженнями, якщо заявник клінічного випробування не є спонсором.
7. Проект інформованої згоди та іншу письмову інформацію, яку планується надавати пацієнту (здоровому добровольцю) (українською мовою або офіційно визнаною мовою міжнаціонального спілкування).
8. Інформацію щодо заходів з набору досліджуваних (матеріали інфмаційного та рекламного характеру, які використовуватимуться для залучення досліджуваних до клінічного випробування (за наявності)).
9. Короткі відомості про всі поточні клінічні випробування, що проводяться із застосуванням даного досліджуваного лікарського засобу (за наявності).
10. Заяву відповідального дослідника за формою.
11. Інформацію про Інститут та місце проведення клінічного випробування за формою, станом на час подання документів (матеріалів).