Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1

Завідуючий – доктор медичних наук, професор, Олег Якович Бабак

Завідуючий – доктор медичних наук, професор, Олег Якович Бабак

Інститут терапії є клінічною базою для кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології Харківського національного медичного університету.
Історія кафедри, як самостійної структури, починається з 1877 року. Протягом багатьох років кафедру очолювали видатні вчені, які є гордістю не тільки вітчизняної, але й світової медицини: професори І.М. Оболенський, Ф.М. Опенховський, К.М. Георгівський, С.Г. Якушевич, С.Я. Штейнберг, В.М. Коган-Ясний, Р.І. Шарлай, академік Л.Т.Мала та інші. В 1961 р. на кафедрі госпітальної терапії була створена проблемна кардіологічна лабораторія, на базі якої організовано філію Київського НДІ кардіології ім. М.Д.Стражеска. В 1986 році було створено навчально-науково-виробниче об’єднання (ННВО) як форма інтеграції кафедри госпітальної терапії і клінічної фармакології, проблемної кардіологічної лабораторії Харківського державного медичного університету з відділами Інституту терапії АМН України.

З 2004р. кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту терапії ім. Л.Т. Малої АМН України, доктор медичних наук, професор, Олег Якович Бабак.

Найважливішим та перспективним напрямком наукових досліджень кафедри є вивчення гуморальних механізмів регулювання при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, ішемічній хворобі серця та її ускладнень, хронічній недостатності кровообігу; на їх основі розроблені нові діагностичні методи та перспективні патогенетично-обґрунтовані способи лікування.

Завдяки співробітництву кафедри з відділом клінічної фармакології та фармакотерапії Інституту терапії імені Л.Т. Малої АМН України, з 1986 р. на кафедрі госпітальної терапії Харківського державного медичного університету було введено викладання циклу клінічної фармакології, а з 2003р. кафедра є базовою кафедрою по клінічній фармакології в Україні і розробляє програми та методичні матеріали для викладання цієї дисципліни.

Академік Л.Т. Мала

Академік Л.Т. Мала

За роки існування співробітниками кафедри було надруковано понад 120 монографій та збірників наукових праць. Науково- педагогічний потенціал кафедри складається з 1 член-кореспондента АМН України, 3 професорів, 8 доцентів, 4 асистентів.

Щорічно на кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології проходять навчання біля 700 студентів, аспіранти та клінічні ординатори з України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Підготовка студентів проводиться на 5,6-му курсах за спеціальністю терапія, клінічна фармакологія та імунологія. В рамках факультету післядипломної освіти проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом «Внутрішня медицина», а на циклі удосконалення навчаються лікарі-терапевти.

Назад