Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

5 жовтня 2018 р. відбувся науковий симпозіум з міжнародною участю “Сучасні можливості в профілактиці неінфекційних захворювань” у Будинку вчених за адресою: м. Харків, вул. Жон-Мироносиць, 10.

 

5 жовтня 2018 р. відбувся науковий симпозіум з міжнародною участю “Сучасні можливості в профілактиці неінфекційних захворювань” у Будинку вчених за адресою: м. Харків, вул. Жон-Мироносиць, 10.

Науковий захід привернув увагу вчених та спеціалістів різних спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, ендокринологи), а також лікарів загальної практики – сімейної медицини.

Відкрила симпозіум зав. відділом комплексного зниження ризику ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМНУ» доктор медичних наук Ісаєва Ганна Сергіївна. Вона подякувала усім гостям і учасникам наукового заходу, які приїхали, щоб обмінятися досвідом, та побажала плідної роботи і активної дискусії.

З доповідями виступили: Радченко Г. Д. – д-р мед. наук, старший науковий співробітник відділу симптоматичних гіпертензій інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска (м. Київ), Яковлева Л. М. – д-р мед. наук, професор кафедри кардіології і функціональної діагностики ХМАПО, Ісаєва Г. С. – д-р мед. наук, зав. відділом комплексного зниження ризику ДУ«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМНУ», Серік С. А. – д-р мед. наук, зав. відділом атеросклерозу та ІХС ДУ«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМНУ», Романенко Олександр Трохимович – директор підприємства “ВЕНД” (м. Черкаси), Anna Markovska – Deputy Head Department of Humanitieas and Social Science, Ruskin University, Cambridge (Великобританія).

Виступи супроводжувалися активною дискусією і запитаннями. Було запропоновано нові можливості профілактики та лікування функціональних порушень кишечнику, гіпотиреозу у поєднанні з іншими захворюваннями, представлено досвід ведення пацієнтів з депресивними розладами, когнітивними порушеннями судинного ґенезу, фібриляцією передсердь, розглянуто питання застосування поліпілл з метою профілактики НІЗ.

У ході конференції було відмічено, що на сьогодні необхідне посилення діагностичної та профілактичної складової у закладах охорони здоров’я, поширення досвіду «шкіл здоров’я», пропагування здорового способу життя через засоби соціальної реклами, впровадження освітніх програм, удосконалення вітчизняного законодавства тощо.

 

Робота наукового симпозіуму закінчилася прийняттям резолюції.

Радченко Г.Д. (Київ)

Радченко Г.Д. (Київ)

Романенко А.Т. (Черкаси)

Романенко О.Т. (Черкаси)

Серік С.А.

Серік С.А.

Исаева Г.С.

Ісаєва Г.С.