Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

Відділ вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з НІЗ

Завдання та функції відділу:

В.О. керівника відділу – доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна

В.О. керівника відділу – доктор медичних наук, професор
Фадєєнко Галина Дмитрівна

  • поглиблене вивчення патогенетичних механізмів найбільш важливих захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту: неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;
  • встановлення основних закономірностей розвитку та прогресування неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки у хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів, зокрема метаболічним синдромом;
  • розробка оригінальних підходів до діагностики варіантів перебігу і прогнозу виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Виділення критеріїв прогнозування ускладнень виразкової хвороби, таких як шлунково-кишкова кровотеча, перфорація, пенетраця;
  • розробка високоінформативних методів ранньої діагностики і прогнозування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на метаболічний синдром; визначення патогенетичних ланок формування серцево-судинного ризику у пацієнтів даної категорії;
  • розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування неалкогольної жирової хвороби печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (зокрема її позастравохідних проявів) та запальних захворювань кишковика;
  • розробка ефективних підходів до первинної і вторинної профілактики неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки з метою попередження або гальмування розвитку асоційованих ускладнень.

Основні наукові напрямки:

Вивчення розповсюдженості, визначення етіологічних факторів, механізмів розвитку та хронізації захворювань печінки; розробка нових методів діагностики та прогнозування варіантів їх перебігу з урахуванням поліморфізму генів та визначення персоніфікованої терапії; апробація та впровадження нових технологій медикаментозного і немедикаментозного лікування та профілактики ускладнень хвороб печінки. Важливим напрямком є вивчення коморбідної патології – печінка та серцево-судинні захворювання, печінка та цукровий діабет, ожиріння тощо.

Другим важливим напрямком у діяльності відділу є вивчення особливостей перебігу захворювань стравоходу, включаючи гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), хронічні гастрити, асоційовані з Helicobacter pylori, захворювання підшлункової залози, тонкої та товстої кишок.

Співробітники відділу

Співробітники відділу

Найважливіші результати досліджень:

– Показано, що неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є сукупністю послідовних змін в печінці, що розвиваються на тлі її жирової дистрофії, та призводять до запальної інфільтрації гепатоцитів, фіброзу, трансформації в цироз та рак печінки.

– Визначений взаємозв’язок НАЖХП з ожирінням (67%), порушенням толерантності до глюкози та цукрового діабету 2 типу (57%), гіпертригліцеридемією (47%) та низьким рівнем ліпопротеїдів високої щільності; артеріальна гіпертензія виявлена у 17 % хворих НАЖХП.

– Виявлено системність ураження вірусами гепатиту В і С не тільки сполучної тканини печінки, а також і лейкоцитів крові і кісткового мозку.

– Розроблений диференційований підхід до лікування позастравохідних проявів ГЕРХ.

– Розроблений оригінальний підхід до діагностики варіантів перебігу і прогнозу виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Виділені критерії прогнозування ускладнень виразкової хвороби, таких як шлунково-кишкова кровотеча, перфорація, пенетрація.

Співробітники відділу

Співробітники відділу

Усі методи діагностики, профілактики та лікування захворювань печінки та стравоходу, підшлункової залози, тонкої та товстої кишок проводяться з використанням сучасних технологій, включаючи генетичні, цитологічні, гістологічні та інші методи дослідження.

За роки існування відділу співробітниками опубліковано більш ніж 20 монографій, 1200 статей. Захищені 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 16 – кандидата медичних наук.

Клінічною базою відділу є гастроентерологічне відділення Інституту на 60 ліжок. Завідуючий відділенням кандидат медичних наук Черняк А.М.

Назад