Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

Відділ нефрології

Керівник – доктор медичних наук, професор Іван Іванович Топчій

Керівник – доктор медичних наук, професор Іван Іванович Топчій

Завдання та функції відділу

Завдання:

 • вивчення змін центральної та периферичної гемодинаміки, принципів та типів ремоделювання серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок;
 • дослідження порушень функціонального стану нирок на основі визначення швидкості клубочкової фільтрації, рівнів мікроальбумінурії і протеїнурії та показників ниркового кровотоку на різних стадіях хронічної хвороби нирок;
 • визначення взаємовідносин між компонентами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при захворюваннях нирок;
 • вивчення фенотипічних характеристик клітин крові та встановлення їх взаємозв’язку зі ступенем порушення функції нирок.
 • визначення ефективності сучасних лікарських засобів з нефропротекторною дією при лікуванні хронічної хвороби нирок та розробка методів комбінованої нефропротекторної терапії у хворих цієї категорії з урахуванням чинників прогресування захворювання.
 • розробка адекватних методів первинної та вторинної профілактики нефросклерозу у хворих на хронічну хворобу нирок.

Функції:

 • проведення науково-дослідної роботи у відповідності до завдань відділу;
 • відбір тематичних хворих відповідно до запланованих науково-дослідних робіт;
 • поглиблене обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт;
 • проведення консультативної роботи у поліклініці інституту і лікувальної роботи у відділенні гіпертензій та захворювань нирок;
 • дослідження особливостей патогенезу хронічних хвороб нирок;
 • організація регулярних публікацій результатів роботи відділу в фахових вітчизняних і закордонних виданнях.
 • забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
 • патентування нових та ефективних методів діагностики, прогнозування, лікування та профілактики хронічних хвороб нирок;
 • впровадження результатів досліджень у практику охорони здоров’я України.
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики захворювань нирок.

Основні наукові напрямки

Вивчення механізмів виникнення та прогресування запальних та незапальних (діабетична, подагрична нефропатії й ін.) захворювань нирок, змін імунного, клітинного та гуморального гомеостазу, дослідження систем регуляції артеріального тиску при дисфункції судинного ендотелію і становленні нефрогенної гіпертонії, дослідження механізмів прискореного розвитку серцево судинних змін у хворих на хронічну хворобу нирок.

Найважливіші результати досліджень

– У хворих на запальні нефропатії вивчені закономірності змін клітинного та гуморального іммунітету, які, через порушення функції ендотелію приводять до прогресування нефросклерозу, хронічної ниркової недостатності та раннього розвитку серцево-судинних ускладнень.

– Розроблено сучасні методи діагностики серцево-судиних ускладненнь у хворих на ХХН з урахуванням стану судинного ендотелію.

– У хворих на хронічні хвороби нирок встановлено важливе значення оксидативного стресу, який може бути ініціальним механізмом запуску пошкодження клітинних мембран і прогресування ниркової та судинної патології.

– Вивчений взаємозв’язок між вираженістю фіброзуючих процесів у нирках, ступенем порушень ниркової гемодинаміки і станом ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, у хворих із запальними і незапальними захворюваннями нирок.

– При діабетичній нефропатії (ДН) визначені порушення в системі гемостазу, які відіграють потенційну роль у розвитку гломерулосклерозу та інтерстіціального фіброзу нирок.

– Запропоновано сучасний підхід до використання нефропротекторної терапії з додатковим призначенням донаторів L-аргініну, антиоксидантів та ангіопротекторів, який сприяє зниженню напруженості оксидантного стресу, покращенню функції ендотелію та стану органів-мішеней у хворих на ХХН.

– Вивченна ефективность в клінічній нефрології методів медикаментозної і екстракорпоральної корекції запальної активності клітин білої крові, поряд із регуляцією імунного статусу, плазменної і тромбоцитарної систем гемостазу.

Відділ є центром Фармкомітету України за іспитом лікарських препаратів у нефрології.

Співробітниками відділу опубліковано понад 536 наукових праць, видано 12 методичних рекомендацій, одержано 28 патентів на винаходи, захищено 9 кандидатських дисертацій та 3 докторських дисертації. Результати проведених досліджень були повідомлені на 34 з’їздах, симпозіумах і конференціях України, європейських і міжнародних конгресах.

Клінічною базою відділу є відділення гіпертензій та захворювань нирок, яке очолює кандидат мед. наук, лікар вищої категорії М.М. Дунаєвська.

Співробітники відділу

Співробітники відділу


Співробітники відділу

Співробітники відділу

Монографія, видана разом з кафедрою клінічної фармакології ХНМУ

Монографія, видана разом з кафедрою клінічної фармакології ХНМУ

Назад