Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

Відділ комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань

Відділ комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань було засновано 2 грудня 2013р.

Керівник – доктор медичних наук Ісаєва Ганна Сергіївна

Керівник – доктор медичних наук Ісаєва Ганна Сергіївна.

Основний науковий напрямок – первинна та вторинна профілактика хронічних неінфекційних захворювань.

Завдання:

– розробка сучасних, ефективних і економічно обґрунтованих методів первинної і вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань.

Функції:

– проведення науково-дослідних робіт згідно вимогами доказової медицини;

– організація і проведення відбору тематичних хворих для виконання науково-дослідних робіт;

– організація і проведення поглибленого обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт;

– проведення консультативної роботи у поліклініці інституту і лікувальної роботи у відділенні ішемічної хвороби серця;

– організація регулярних публікацій результатів робіт в фахових вітчизняних і закордонних виданнях;

– забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;

– патентування нових та ефективних методів первинної та вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань;

– широке впровадження результатів досліджень в практику охорони здоров’я України;

– проведення санітарно-просвітницької роботи («шкіл здоров’я») серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики хронічних неінфекційних захворювань та їх ускладнень;

– розробка дієтичних рекомендацій та рекомендацій, щодо зміни способу життя пацієнтів, спрямованих на корекцію відомих факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань.

Співробітники відділу

Робота з пацієнтом

Проведення співробітниками відділу Школи здоровя для пацієнтів1

Проведення співробітниками відділу Школи здоровя для пацієнтів