Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

Відділ клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань

Керівник відділу – доктор медичних наук Рудик Юрій Степанович

Керівник відділу – доктор медичних наук Рудик Юрій Степанович

Керівник відділу – доктор медичних наук Рудик Юрій Степанович

Відділ клінічної фармакології і фармакотерапії (з 2016 року – відділ клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань) створено 1981 року. Першим завідувачем відділу був кандидат мед. наук Ляшенко М.М. Вагомий вклад у розвиток доказової медицини зробив наступний завідувач відділу кандидат мед. наук Жмуро О.В. Під його керівництвом у відділі почали проводитися згідно з стандартами GCP (Good Clinical Practice) багатоцентрові міжнародні клінічні дослідження та клінічні дослідження вітчизняних лікарських препаратів. З 2001 року відділ очолює доктор мед. наук Рудик Ю.С., член Асоціації з серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів, член Європейського товариства з атеросклерозу (European society on atherosclerosis), член Європейської асоціації з кардіоваскулярної профілактики та реабілітації (European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation), член Асоціації з гострої серцево-судиної допомоги (Acute Cardiovascular Care Association).

Завдання та функції відділу

Завдання:

-проведення науково-дослідної роботи з використанням нових форм і методів дослідження (у тому числі фармакогенетичних), досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я, спрямованих на розробку ефективних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих серцево-судинними захворюваннями.

-визначення предикторів прогнозу та критеріїв ефективності використання терапевтичних режимів в комплексній терапії неінфекційних захворювань.

-удосконалення та впровадження диференційованих схем лікування неінфекційних захворювань, зокрема хронічної серцевої недостатності, та вивчення їх впливу на нейрогуморальні параметри хворих.

-індивідуалізація схем застосування лікарських засобів у лікуванні неінфекційних захворювань в залежності від фармакогенетичного профілю хворих.

-визначення ефективності та безпечності застосування фармакологічних засобів з урахуванням фармакогенетичного профілю пацієнтів при лікуванні неінфекційних захворювань.

-аналіз побічної дії лікарських препаратів, що виникли в процесі лікування хворих.

Функції:

– організація і проведення відбору тематичних хворих для виконання науково-дослідних робіт;

– публікація наукових праць у вигляді монографій, статей, методичних рекомендацій, тез, тощо у фахових виданнях в Україні, та за її межами від імені Інституту;

– представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;

– патентування нових та ефективних методів діагностики, прогнозування, лікування та профілактики неінфекційних захворювань, зокрема хронічної серцевої недостатності та її ускладнень;

– впровадження результатів досліджень практику охорони здоров’я України;

– проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики хронічної серцевої недостатності та її ускладнень;

– проведення консультативної роботи у поліклініці Інституту і лікувальної роботи у клініко-діагностичному терапевтичному центрі Інституту.

Основні напрямки роботи

– Формування підходів до індивідуалізації фармакотерапії неінфекційних захворювань, зокрема, хронічної серцевої недостатності;

– Фармакогенетичні аспекти застосування нових лікарських засобів та способи оптимізації медикаментозної терапії цих захворювань;

– Розробка сучасної наукової методології клінічних випробувань і фармакоепідеміологічних досліджень;

– Дослідження в рамках контрольованих клінічних випробувань фармакотерапевтичної ефективності та безпеки лікарських засобів, які застосовуються при хронічних захворюваннях внутрішніх органів.

Співробітники відділу

Співробітники відділу

Найважливіші результати досліджень

– Проведено фармакогенетичне дослідження β1– та β2-адренорецепторів у хворих із серцевою недостатністю з систолічною дисфункцією лівого шлуночка;

– Запропоновано метод раннього прогнозування перебігу серцевої недостатності та розроблені диференційовані підходи застосування бета-адреноблокаторів;

– Визначені патогенетичні докази єдності атеросклерозу і запалення, інфекції як одного з пускових механізмів розвитку і прогресування ІХС, що дозволило виділити контингент хворих на ІХС, який підлягає антибактеріальній терапії і тим самим оптимізувати лікування захворювання;

– Розроблена скорингова модель індивідуальної кількісної оцінки коморбідного перебігу та стратифікації хворих із серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка та цукровим діабетом 2-го типу;

– Запропоновано спосіб оцінки прогресування ХСН зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка та супутнім цукровим діабетом 2 типу;

– Розроблені та впроваджені науково-методичні рекомендації з питань органiзацiї та проведення клiнiчних випробувань лікарських засобів в Україні;

– Розроблена та впроваджена сучасна наукова методологія щодо планування, клiнiко-статистичного обґрунтування та аналізу результатів клiнiчних випробувань лікарських засобів.

За результатами наукової діяльності опубліковані 2 монографії, 13 підручників, понад 400 статей надруковано в наукових медичних журналах.

За роки існування відділу захищено 9 кандидатських і 3 докторські дисертації. На базі відділу виконуються 3 кандидатські дисертації та 1 докторська дисертація.

Отримано 15 авторських свідоцтв та патентів.

Клінічною базою відділу є клініко-діагностичне терапевтичне відділення, яке очолює доктор медичних наук М.О. Бабак.