Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

Відділ профілактики та лікування невідкладних станів

Керівник – доктор медичних наук Копиця Микола Павлович

Керівник – доктор медичних наук Копиця Микола Павлович

Відділ гострого інфаркту міокарда був заснований в 1991 році на базі відділення реанімації та інтенсивної терапії Інституту терапії за ініціативою директора Інституту академіка Л.Т. Малої, яка була його першим завідувачем. З 2005 р. відділом завідує доктор медичних наук Копиця М.П.

Завдання та функції відділу

Завдання:

– фундаментальне дослідження патогенетичних механізмів гострого коронарного синдрому;

– визначення ролі сучасних біомаркерів в діагностиці, стратифікації ризику та виборі тактики лікування гострого коронарного синдрому;

До операції

До операції

– розробка багатофакторної моделі оцінки ризику гострого коронарного сидрому з використанням клінічних, електрофізіологічних та біохімічних показників;

– розробка та широке впровадження в систему практичної охорони здоров’я фармако-інвазивної стратегії лікування гострого інфаркту міокарда;

-визначення високочутливих електрофізіологічних маркерів виникнення раптової серцевої смерті;

Після операції

Після операції

– розробка персоніфікованих терапевтичних схем запобігання аритмічних ускладнень гострого коронарного синдрому;

– створення багатофакторної моделі для визначення хворих, яким необхідна імплантація кардіовертера-дефібрилятора з метою попередження життєво небезпечних аритмій.

-організація проведення наукових досліджень згідно визначеної тематики;

Співробітники реанімації

Співробітники реанімації

– проведення ретельного аналізу одержаних результатів дослідження;

– публікація результатів науково-дослідної роботи у фахових виданнях;

– представлення матеріалів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, симпозіумах та конгресах;

– оформлення патентів по результатам проведених досліджень;

– впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я;

– проведення лікувальної роботи у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, а також консультативної роботи в поліклініці інституту.

Співробітники реанімації

Співробітники реанімації

– участь співробітників відділу у проведенні санітарно-освітньої роботи з питань профілактики гострого інфаркту міокарда та раптової серцевої смерті.

Вивчення електрофізіологічних, біохімічних та генетичних маркерів раптової серцевої смерті та визначення персоніфікованих способів її профілактики; вивчення патогенетичних механізмів і розробка нових підходів до оптимізації терапії хворих на гострий коронарний синдром шляхом попередження та зменшення міокардіального ушкодження, покращення клінічного перебігу захворювання та профілактики його ускладнень.

– Визначені патогенетичні предиктори ушкодження міокарда, що приводять до прогресуючої серцевої недостатності, шлуночкових порушень ритму, раптової кардіальної смерті, розроблені прогностичні критерії цих ушкоджень та методи медикаментозної корекції.- Проведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове наукове обґрунтування ролі запальних маркерів у патогенезі гострого коронарного синдрому. Встановлений взаємозв’язок показників некрозу, запалення і коагуляції, що є основними механізмами гострого коронарного синдрому.
– Доведено, що Б-тип натрійуретичного пептиду є раннім маркером діагностики серцевої недостатності у хворих на інфаркт міокарда.
Клінічна база відділу – відділення реанімації та інтенсивної терапії (завідуючий кандидат медичних наук Аболмасов О.М.) – має сучасне обладнання, а саме: системи моніторного спостереження за хворими, дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легенів, електрокардіографи, контрапульсатор, апарат для ультразвукової діагностики, стрес система з електрокардіографом «Кардіолаб СЕ», апарати Холтерівського моніторингу ЕКГ з визначенням турбулентності серцевого ритму, реографічний комплекс з можливістю оцінки ендотеліальної функції, система для дистанційного прийому ЕКГ, лабораторію.

Проведення операції

Проведення операції

З 1993р. під егідою Європейського товариства кардіологів проводились такі дослідження, як EMIP-FR, BIRD, ZOF-07, HERO-2, EXTRACT-TIMI, EPHESUS, ATLAS, ASCEND, ROCKET, IMROVE, ENGAGE та інші. Як результат наукової діяльності відділу опубліковані 4 монографії, 295 наукових статей, отримано 14 патентів України.
У відділі захищені 3 докторські та 16 кандидатських дисертацій.

Назад